Więcej ratowników w Szkole Policji - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Więcej ratowników w Szkole Policji

Kolejna grupa policyjnych wykładowców zdobywa uprawnienia w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. To doskonalenie posiadanych już umiejętności, ale też spełnienie nowych, bardziej zaostrzonych wymogów prowadzenia zajęć na kursach specjalistycznych.

Na kursie swoje umiejętności doskonalą między innymi wykładowcy Zakładu Interwencji Policyjnych, Zakładu Wyszkolenia Strzeleckiego oraz Wydziału Organizacji i Dowodzenia. Każdy polski policjant na szkoleniu zawodowym podstawowym przechodzi między innymi szkolenia z udzielania pierwszej pomocy. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, jest rozwinięciem już posiadanej wiedzy o kolejne umiejętności i procedury stosowane w ratowaniu ludzkiego życia.
Zajęcia na kursie prowadzą ratownicy medyczni z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem, zdobywanym między innymi podczas dyżurów w szpitalnym oddziale ratunkowym i podczas dyżurów wyjazdowych pełnionych w pogotowia ratunkowego.

Tytuł ratownika jest także niezbędny wykładowcom przy prowadzeniu zajęć specjalistycznych. Zgodnie z przepisami wśród zespołu prowadzącego zajęcia wymagana jest obecność wykładowcy posiadającego tytuł ratownika.
W polskiej policji jest w tej chwili około 5 tysięcy policjantów, którzy posiadają uprawnienia w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wkrótce grupa ta powiększy się o kolejnych wykładowców słupskiej Szkoły Policji.