75 lat Szkoły Policji w Słupsku - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

75 lat Szkoły Policji w Słupsku

Najstarsza Szkoła Policji w Polsce powstała już 1 czerwca w 1945 roku jako Centrum Wyszkolenia Milicji Obywatelskiej. Centrum było zespołem szkół, w jego skład wchodziły Szkoła Oficerska, Szkoła Szeregowych, Szkoła Przewodników i Tresury Psów Służbowych. Jest ona spadkobierczynią i kontynuatorką tradycji przedwojennej Szkoły Policji Państwowej w Mostach Wielkich niedaleko Lwowa.

Pierwszym komendantem został mianowany pułkownik Jan Płotnicki, były przedwojenny Komendant Wojewódzki Policji Państwowej w Łucku i Tarnopolu oraz adiutant Komendanta Głównego Policji Kordiana Zamorskiego.

Na potrzeby Centrum władze słupska przekazały wydzielony kwartał terenu. Najważniejszym i najcenniejszym elementem tej darowizny była posesja poniemieckiego liceum wraz z okazałym budynkiem szkolnym, który w czasie wojny Niemcy przekształcili na szpital wojskowy.
Komendant Płotnicki przejął całą infrastrukturę i przystąpił do organizacji Centrum. Początki były niezwykle trudne. Poza terenem i budynkami nie posiadał nic więcej. W piśmie do Komendy Głównej pisał między innymi:
„Przecież to śmieszne powierzyć komuś prowadzenie odpowiedzialnego zadania, wymagającego wkładu materialnego i nie dać mu ani grosza, chociażby zaliczkowo, jak to jest wszędzie przyjęte. Mało tego, wysłać jego samego bez grosza na osobiste wydatki! Przecież ja tu po prostu głoduję. Nie mam co jeść, nie mam co palić, a moja żona w Warszawie tak samo”.
Nie zrażając się tymi trudnościami zatrudnił odpowiednią kadrę, złożoną w głównej mierze z przedwojennych policjantów. Do prowadzenia zajęć z zakresu prawa karnego zatrudnił miejscowych prawników z sądu i prokuratury. Dzięki dobrze ułożonym stosunkom z miejscowym komendantem radzieckiego garnizonu wojskowego otrzymywał żywność do stołówki szkolnej.

 • Pierwszy Komendant - płk Jan Płotnicki
  Pierwszy Komendant - płk Jan Płotnicki
 • Rozkład dnia w Szkole Oficerskiej
  Rozkład dnia w Szkole Oficerskiej
 • Kadra Dydaktyczna Centrum Wyszkolenia
  Kadra Dydaktyczna Centrum Wyszkolenia

W organizowaniu remontów i wyposażenia sal uczestniczyli sami kursanci. Przy pomocy posiadanej ciężarówki zwożono niezbędny sprzęt i wyposażenie. Od końca 1945 roku Centrum prowadziło własne gospodarstwo rolne, dzięki czemu nie było już kłopotów z wyżywieniem słuchaczy na odpowiednim poziomie.
Ówcześni słuchacze, pomimo niedostatecznego wykształcenia ogólnego, do nauki zawodu milicyjnego podchodzili ze wielkim entuzjazmem, który pozwalał nie dostrzegać trudności, przede wszystkim tych bytowych.
Centrum rozwijało się pomyślnie. Płotnicki był nie tylko jego komendantem, ale również jego duszą. Wprowadził szereg rytuałów, które zanikły po jego odejściu. Cieszył się niebywałym autorytetem i szacunkiem wśród kadry i słuchaczy. Osobiście, w czasie wolnym od służby, prowadził dla nich zajęcia dodatkowe dla przyszłych oficerów, uzupełniające ich braki w zakresie bon-tonu.

 • Słuchacze podczas apelu
  Słuchacze podczas apelu
 • Wręczenie Sztandaru
  Wręczenie Sztandaru
 • Nowowyszkoleni Komendanci Posterunków
  Nowowyszkoleni Komendanci Posterunków

Centrum aktywnie uczestniczyło w życiu miasta i regionu. Posiadało własną orkiestrę, która cieszyła się dużą popularnością nie tylko dzięki wykonywanym utworom muzycznym, ale również poprzez osobliwość - członka zespołu, specjalnie przeszkolonego psa, który ciągnął wózek z wielkim bębnem. Duże sukcesy sportowe odnosił klub sportowy „Gwardia CWMO”. Bokserzy odnosili sukcesy w rozgrywkach pierwszoligowych i rozgrywkach międzynarodowych. Piłkarze z powodzeniem rywalizowali w II lidze.

W 1947 roku Centrum otrzymało sztandar ufundowany przez społeczeństwo miasta Słupska.

Na fali represji stalinowskich pułkownik Płotnicki został zwolniony ze stanowiska. Niedługo potem jego los podzielili pozostali byli funkcjonariusze przedwojennej Policji Państwowej, z których część stanowili przedwojenni wykładowcy ze szkoły Policji w Mostach Wielkich niedaleko Lwowa. Ciemne chmury PRL-u końca lat czterdziestych i początku pięćdziesiątych zawisły również nad Centrum. Nie zaważyło to na procesie szkolenia. Mury opuszczali kolejni absolwenci.
W lutym 1950 r. Szkołę Przewodników i Tresury Psów Służbowych przeniesiono do Sułkowic, gdzie jako Zakład Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Z nieznanych do dziś przyczyn Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego z dniem 20 września 1954 r. rozwiązało Centrum Wyszkolenia Milicji Obywatelskiej w Słupsku. Szkołę Oficerską przeniesiono do Szczytna (dzisiejsza Wyższa Szkoła Policji), natomiast część Szkoły Szeregowych - do Piły (dziś tamtejsza Szkoła Policji).
W miesiąc później, w opuszczonych obiektach Centrum, Komendant Główny Milicji Obywatelskiej polecił zorganizować nową szkołę - Ośrodek Szkolenia Szeregowych Milicji Obywatelskiej.
Podjęto na nowo trud budowy placówki dydaktycznej w Słupsku. Po byłym Centrum pozostały jedynie budynki. Cały sprzęt podzielono pomiędzy szkoły przeniesione do Szczytna i Piły. Zadanie to powierzono nowemu komendantowi - Bolesławowi Piwowarowi. Wyposażono Ośrodek w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne, sprowadzono niezbędną kadrę nauczającą. Pozwoliło to na uruchomienie kilkumiesięcznych kursów kształcących specjalistów służby patrolowej i konwojowej.

Ambicje szkoleniowe ówczenego kierownictwa były jednak większe i dzięki nim od 1 sierpnia 1957 roku podniesiono rangę szkoły. Komendant Główny MO nakazał przekształcenie Ośrodka w Szkołę Podoficerską. Po tej reorganizacji słupska placówka na dziesięciomiesięcznych kusach kształciła podstawowe kadry służby prewencji dla jednostek w całym kraju. Podniesiono poziom nauczania poprzez zmniejszenie liczebności grup szkoleniowych, podniesienie poziomu wykształcenia kadry dydaktycznej, wyposażenie sal wykładowych w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne. Od 1963 r. przez 25 lat komendantem Szkoły był Karol Kubalica.

Dużą wagę przywiązywano do pracy wychowawczej oraz działalności kulturalno-oświatowej i sportowej. Gwardyjski Klub Sportowy „Gryf” szczycił się wieloma sukcesami, szczególnie w lekkiej atletyce, judo i strzelectwie.
Obok wielu osiągnięć nie w sposób pominąć również tych smutnych kart historii Szkoły. Kadra i słuchacze uczestniczyli w wydarzeniach Grudnia’70, Sierpnia’80 oraz wielokrotnie byli wykorzystywani do pilnowania i przywracania porządku prawnego w Gdańsku w czasie trwania stanu wojennego oraz w latach późniejszych.
Dla równowagi warto również zauważyć te jaśniejsze strony pozadydaktycznej działalności Szkoły. Kadra i słuchacze uczestniczyli czynnie w wielu wydarzeniach na terenie kraju, wspomagając inne jednostki w pilnowaniu porządku. Zabezpieczali wiele wielkich imprez sportowych (np. Wyścig Pokoju), wizyty czołowych osobistości ze świata polityki (np. wizyty papieża Jana Pawła II, prezydenta Francji de Gaulle’a, prezydentów Stanów Zjednoczonych), brali udział w usuwaniu skutków wielu klęsk żywiołowych. Słuchacze wykonali wiele prac społecznych w Słupsku i regionie. Byli jednymi z najaktywniejszych honorowych krwiodawców. Wielokrotnie wspomagali służbami patrolowymi słupską komendę.

Od 1976 roku w Szkole prowadzone były również kursy chorążych. Wzrosła ranga i prestiż słupskiej placówki. Już wówczas znana była ze swojego wysokiego poziomu nauczania. Sprzyjała temu również gruntowna modernizacja sal dydaktycznych, przeprowadzona na początku lat siedemdziesiątych. Zbudowane wówczas wyposażenie sprzętowe i dydaktyczne służyło przez wiele lat i ze względu na wyeksploatowanie zostało wymienione niedawno przy okazji gruntownego remontu bloku szkolnego. W związku ze zmianą profilu kształcenia w 1985 roku podjęto decyzję o zmianie nazwy na Szkołę Milicji Obywatelskiej.

Na fali przemian ustrojowych i przemianowania Milicji Obywatelskiej w Policję, zaszła konieczność dokonania kolejnej zmiany nazwy jednostki. Od 10 sierpnia 1990 roku jest ona Szkołą Policji, jedną z pięciu tego rodzaju placówek w kraju.

2020 rok to dla Szkoły Policji w Słupsku jubileusz 75-lecia działalności. Aktualne przygotowanie policjantów do podejmowania ustawowych zadań Policji w jednostkach terenowych odbywa się nie tylko w ramach szkolenia zawodowego podstawowego, ale również kursów specjalistycznych. Są tu już zupełnie inne szkolenia niż te prowadzone tuż po zakończeniu II wojny światowej.

Obecnie Szkoła realizuje łącznie prawie kursów specjalistycznych w tym między innymi dla instruktorów technicznych środków wzmocnienia, policjantów wykonujących zadania obronne, policjantów podejmujących interwencje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych, policjantów służby kryminalnej w zakresie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych, służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji i wiele innych. Jako jedyna jednostka szkoleniowa w Polsce słupska Szkoła Policji realizuje kursy specjalistyczne dla kadry dowódczej i policjantów pełniących służbę poza granicami kraju w ramach misji stabilizacyjnych Unii Europejskiej.

Film Szkolenie przed misją w Kosowie

Pobierz plik Szkolenie przed misją w Kosowie (format mp4 - rozmiar 46.79 MB)

Placówka organizuje również turnieje i zawody o zasięgu ogólnokrajowym: Turniej Oddziałów Prewencji Policji. Finał Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji Turniej Par Patrolowych ,,Patrol Roku”, Mistrzostwa Jednostek Szkoleniowych Służb Mundurowych w Strzelaniu,  Zawody Policyjnych Ratowników z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

 • Turniej kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Turniej kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • Turniej kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Turniej kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • Turniej kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Turniej kwalifikowanej pierwszej pomocy

Film I. Turniej Oddziałów Prewencji

Pobierz plik I. Turniej Oddziałów Prewencji (format mp4 - rozmiar 46.79 MB)

Na płaszczyźnie międzynarodowej policyjnej współpracy Szkoła Policji w Słupsku od wielu lat utrzymuje ścisłe kontakty z policjami państw sąsiedzkich - współpraca z Wyższą Szkołą Policji Landu Brandenburgia mieszczącą się w Oranienburgu. do której cyklicznie wyjeżdżają na zajęcia warsztatowe zarówno grupy wykładowców jak i słuchaczy.
Współpraca Szkoły Policji przeniosła się również za wschodnią granicę. Placówka współpracuje z Policją Litewską w ramach partnerskiego programu ,,Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych policjantów z zakresu zabezpieczenia porządku publicznego”; zainicjowana została współpraca z Policją z Chorwacji i z Policją Mołdawii, której przedstawiciele byli słuchaczami kursu specjalistycznego dla dzielnicowych.
Placówka nawiązała również współpracę z Policją Chorwacji (Akademia Policji w Zagrzebiu) w ramach tej współpracy prowadzona jest wymiana policjantów na kursach instruktorów wyszkolenia strzeleckiego.
Obiecująco rysują się także perspektywy współpracy z francuską Szkołą Policji w Périgueux    której delegacja z insp. Frédéric`em Ménard`em - dyrektorem Szkoły gościła w Słupsku, wyrażając jednocześnie chęć, nawiązania bilateralnej współpracy szkoleniowej. Dokument dotyczący współpracy został podpisany w grudniu 2019 roku.

Film Wizyta Komendanta Szkoły insp. Jacka Gila we Francji

Pobierz plik Wizyta Komendanta Szkoły insp. Jacka Gila we Francji (format mp4 - rozmiar 30.37 MB)

Od kilku lat Szkoła Policji w Słupsku jest gospodarzem seminariów szkoleniowych pod egidą Agencji Unii Europejskiej CEPOL, która przygotowuje funkcjonariuszy służb porządku publicznego do udziału w cywilnych misjach zarządzania kryzysowego CEPOL.
Przez prawie trzy lata słupska Szkoła Policji była też polskim gospodarzem projektu EUPST (European Union Police Services Training). Jest to program, którego zadaniem było wyszkolenie do końca 2018 roku około dwóch tysięcy policjantów z różnych krajów Europy i Afryki oraz zbudowanie spójnego systemu zarządzania i szkolenia, wzmocnienie interoperacyjności, a także stworzenie międzynarodowej, policyjnej sieci wymiany informacji.

Film Warsztaty EUPST II

Pobierz plik Warsztaty EUPST II (format mp4 - rozmiar 40.74 MB)

Zmieniające się realia służby i sytuacja geopolityczna wymuszają ciągłe dostosowywanie programów szkolenia policjantów, głównie w zakresie kursów wysokospecjalistycznych.
Współpraca z Batalionem Ochrony Bazy w Redzikowe zaowocowała prowadzeniem kolejnych cykli szkoleń SERE (Survival - przetrwanie w ekstremalnym środowisku; Evasion - unikanie, przeciwdziałając przechwyceniu przez przeciwnika; Resistance - przeciwdziałanie wykorzystaniu, w przypadku schwytania; Escape lub Extraction - ucieczka, z zamiarem połączenia z macierzystą strukturą).
Najnowszym projektem dydaktycznym, który po raz pierwszy został zrealizowany pod koniec maja 2019 roku jest kurs specjalistyczny dla funkcjonariuszy oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji w zakresie prowadzenia działań pościgowych (w tym także w terenach leśnych) oraz prowadzenia działań w trakcie zdarzeń kryzysowych.

Dzięki podpisaniu umowy o współpracy z Dowódcą Bazy Amerykańskiej w Redzikowie, w słupskiej Szkole Policji goszczą marynarze US Navy, którzy wspólnie z polskimi policjantami doskonalą swoje umiejętności między innymi w zakresie: pierwszej pomocy na polu walki, strzelania i technik interwencji. Podobną współpracę prowadzimy też z batalionem Ochrony Bazy, którego częścią jest komponent amerykański.

 • Uroczystość podpisania pierwszego porozumienia o współpracy Szkoły Policji w Słupsku z bazą NSF Redzikowo.
  Uroczystość podpisania pierwszego porozumienia o współpracy Szkoły Policji w Słupsku z bazą NSF Redzikowo.
 • Komendant Szkoły insp. Jacek Gil z Dowódcą NSF Redzikowo komandorem Rickiem Gilbertem.
  Komendant Szkoły insp. Jacek Gil z Dowódcą NSF Redzikowo komandorem Rickiem Gilbertem.
 • Komendant Szkoły insp. Jacek Gil podczas uroczystości MIDWAY DAY w bazie NSF Redzikowo.
  Komendant Szkoły insp. Jacek Gil podczas uroczystości MIDWAY DAY w bazie NSF Redzikowo.

W słupskiej Szkole gościli już kilkakrotnie studenci amerykańskich uniwersytetów, którzy studiują na kierunkach związanych z bezpieczeństwem narodowym. Swoją wiedzą dzielą się także z policyjnymi wykładowcami agenci NCIS, którzy prowadzą międzynarodowe warsztaty na terenie Szkoły, agenci FBI oraz amerykańscy prokuratorzy. Tradycją w kontaktach międzynarodowych stały się już cykliczne polsko-amerykańskie zmagania sportowe i wyjazdy do Niemiec, między innymi na brandenburskie biegi przełajowe i berliński maraton.

Film Warsztaty polsko-amerykańskie

Pobierz plik Warsztaty polsko-amerykańskie (format mp4 - rozmiar 26.24 MB)

Praktyczne szkolenie policjantów odbywa się w nowoczesnych pomieszczeniach symulacyjnych, które dają możliwość prowadzenia działań w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistości. W kompleksach „Przyziemie 1” i „Przyziemie 2” można prowadzić najbardziej skomplikowane interwencje, w czasie których można nawet zmieniać układ ścian w pomieszczeniach. Towarzyszy temu kompleksowy system zapisu obrazu i dźwięku, co umożliwia szczegółowe omówienie podjętych działań.
Duży stres towarzyszy zajęciom w szkolnym Komisariacie Policji, gdzie funkcjonują wszystkie komórki jednostki terenowej Policji łącznie w Pomieszczeniem dla Osób Zatrzymanych i Niebieskim Pokojem.
W ramach trwającego obecnie remontu jednego z akademików baza dydaktyczna poszerzy się o kolejne nowoczesne pomieszczenia symulacyjne.

Mocnym punktem policyjnego szkolenia są zajęcia strzeleckie prowadzone w jednym z najnowocześniejszych w Polsce zamkniętym kompleksie strzelnic, który pozwala między innymi prowadzenie ognia z broni maszynowej, krótkiej i długiej.
Każdego dnia w ramach ćwiczeń policjanci prowadzą interwencje w całej gamie obiektów: mieszkaniu, pubie, piwnicach budynku mieszkalnego, melinie, garażach, labiryncie, czy pomieszczeniach przejściowych.

 • Obiekt "Przyziemie 2"
  Obiekt "Przyziemie 2"
 • Obiekt "Przyziemie 2"
  Obiekt "Przyziemie 2"
 • Obiekt "Przyziemie 2"
  Obiekt "Przyziemie 2"

Ponieważ słupska Szkoła Policji zajmuje wydzielony fragment miasta, działania z zakresu ruchu drogowego, zakłócania porządku publicznego, czy łamania przepisów na przystankach komunikacji miejskiej odbywają się w realnych warunkach.

 • Ćwiczenia na terenie Szkoły Policji w Słupsku.
  Ćwiczenia na terenie Szkoły Policji w Słupsku.
 • Ćwiczenia na terenie Szkoły Policji w Słupsku.
  Ćwiczenia na terenie Szkoły Policji w Słupsku.
 • Ćwiczenia na terenie Szkoły Policji w Słupsku.
  Ćwiczenia na terenie Szkoły Policji w Słupsku.

Układ urbanistyczny Szkoły pozwala także na szkolenie jednostek specjalnych polskiej Policji, które przygotowują się w Słupsku do międzynarodowych misji stabilizacyjnych. Plutony policjantów ćwiczą między innymi eskortę VIP`ów, przywracanie zbiorowego naruszenia porządku czy też odpowiedź na ostrzał prowadzony ze stojących przy ulicy budynków.
Szkolenie policjantów prowadzone jest nie tylko w samej Szkole, ale również na poligonie morskim wojsk NATO w Wicku koło Ustki.

Doskonałym wprowadzeniem młodych policjantów w arkana kryminalistyki są zajęcia w Izbie Historii Kryminalistyki, gdzie można zobaczyć w jaki sposób ewoluowała nauka zabezpieczania śladów i przygotowywania różnych materiałów jak na przykład rysopis sprawcy. Kształtowaniu poszanowania ceremoniału służy codzienne podnoszenie na maszt podczas apelu porannego flagi państwowej. W poczcie flagowym zawsze występują słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego.

Film Apel poranny

Pobierz plik Apel poranny (format mp4 - rozmiar 26.44 MB)

Współpraca ze społeczeństwem znajduje szeroki oddźwięk w realizowanych szkoleniach, seminariach, czy konferencjach. Szkoła Policji współpracuje w tym zakresie między innymi z Sądem Okręgowym i Sądem Rejonowym w Słupsku, Prokuraturą Okręgową w Słupsku, Aresztem Śledczym w Słupsku, Urzędem Celnym w Słupsku i Nadleśnictwami Lasów Państwowych. Wykładowcy Szkoły są autorami wielu autorskich programów z zakresu działań prewencyjno-wychowawczych, czy też readaptacyjnych.
Sztandarowym przedsięwzięciem, które nie znajduje swojego odpowiednika w działalności innych jednostek Policji był program z zakresu twórczej profilaktyki i readaptacji „Sport moją tarczą” adresowanego do trudnej młodzieży Powiatu Słupskiego.

Działalność na rzecz lokalnej społeczności, to również  odbywające się w ramach szkolenia zawodowego podstawowego, służby patrolowe słuchaczy, w trakcie których wspomagają oni służbę policjantów jednostek terenowych, chociażby z takich miejscowości jak między innymi Trójmiasto, Poznań, Koszalin i Świnoujście. Pełnienia służby w dużych ośrodkach daje młodym policjantom możliwość podejmowania bardzo szerokiego spektrum interwencji, niedostępnego w małych ośrodkach.

Film Turniej policyjnych siłaczy

Pobierz plik Turniej policyjnych siłaczy (format mp4 - rozmiar 26.5 MB)

Bardzo ważnym aspektem kształtowania etosu służby wśród młodych policjantów jest działalność wolontaryjna. Wymiernym przykładem są cotygodniowe wizyty policjantów na oddziale dziecięcym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku. W środy po południu, po zakończonych zajęciach policjanci rozmawiają z małymi pacjentami, bawią się i czytają bajki; z młodzieżą rozmawiają natomiast o nurtujących nastolatków problemach.

 • "Dzień otwartej Szkoły"
  "Dzień otwartej Szkoły"
 • "Dzień otwartej Szkoły"
  "Dzień otwartej Szkoły"
 • "Dzień otwartej Szkoły"
  "Dzień otwartej Szkoły"

Inną formą wolontariatu, w który mocno zaangażowani są słuchacze jest honorowe krwiodawstwo. Dzięki zagazowaniu członków klubu HDK PCK przy Szkole Policji donatorzy w policyjnych mundurach w kilkudziesięcioosobowych grupach systematycznie odwiedzają stację Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku.
Służba na rzecz innych ludzi to także przygotowywanie paczek z pomocą dla niezamożnych rodzin powiatu słupskiego na Wielkanoc i Boże Narodzenie. W przygotowanie tych paczek angażuje się kadra, pracownicy cywilni i słuchacze Szkoły.

Film Klub HDK PCK przy Szkole Policji w Słupsku

Pobierz plik Klub HDK PCK przy Szkole Policji w Słupsku (format mp4 - rozmiar 36.73 MB)

W roku jubileuszu 75-lecia istnienia placówki warto też podkreślić, że od 1945 roku różnego rodzaju kursy i szkolenia ukończyło łącznie w słupskiej Szkole Policji prawie pół miliona funkcjonariuszy. Od ponad 8 lat Komendantem Szkoły jest insp. Jacek Gil.