Święto Biało-Czerwonej - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Święto Biało-Czerwonej

W Dniu Flagi, 2 maja, chorągwie z barwami narodowymi powiewały także nad słupską Szkołą Policji. Biało-czerwone barwy zobaczyć można między innymi przy głównej bramie wjazdowej oraz na wieży głównego budynku dydaktycznego.

Święto pod nazwą Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej zostało ustanowione w 29 stycznia 2004 roku; tego dnia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął nową ustawę o symbolach narodowych. Jednym z istotnych zapisów było też stwierdzenie, że flagę może wywiesić każdy obywatel, nie tylko w dni świąt państwowych, ale w dowolnym czasie, pod warunkiem jednak, że będzie ona godnie prezentowana.
Dzień flagi ma także swoje odzwierciedlenie w historii najnowszej. 2 maja 1945 roku polscy żołnierze zatknęli flagę narodową na kolumnie Zwycięstwa w berlińskim parku Tiergarten.
W okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej istniał natomiast nakaz ściągania w dniu 2 maja wszystkich flag państwowych wywieszanych wcześniej na święto pracy 1 maja. W ten sposób władze komunistyczne nie pozwalały na uczczenie Święta Konstytucji 3-go Maja.

Z okazji świąt majowych na obiektach słupskiej Szkoły Policji wywieszone są narodowe flagi. Jedna z nich powiewa na najbardziej reprezentacyjnym miejscu - maszcie usytuowanym na wieży głównego budynku dydaktycznego. Jest to jedyna w mieście, zawieszona na stałe na maszcie, flaga państwowa. Maszt flagowy posiada również specjalną, wymaganą przepisami, iluminację - to niezbędny wymóg przepisów, które określają, że flagi państwowe na masztach w porze nocnej muszą być w odpowiedni sposób oświetlone.