Nowe oblicze akademika - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Nowe oblicze akademika

Słuchacze słupskiej Szkoły Policji zyskają nowe pomieszczenia mieszkalne o wysokim standardzie oraz dodatkowe pomieszczenia symulacyjne. Cały czas prowadzona jest przebudowa akademika „C”.

Prace związane z przebudową objęły piętra, na których mieszkali młodzi policjanci a także pomieszczenia magazynowe i szkoleniowe na najniższej kondygnacji. Docelowo akademik w dalszym ciągu służyć będzie policjantom. Różnicą będzie poziom „0”, na którym powstanie kompleks nowoczesnych pomieszczeń symulacyjnych.
Jest to pierwsza tak gruntowna przebudowa akademika „C” od kilkunastu lat.

Stan prac w kwietniu 2020

Stan prac w lipcu 2019