Kolejni absolwenci wyruszyli w teren - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Kolejni absolwenci wyruszyli w teren

Kolejna grupa absolwentów szkolenia zawodowego podstawowego opuściła mury policyjnych szkół. Ze Szkoły Policji w Słupsku „w teren” trafiło ponad 170 funkcjonariuszy. Nowi policjanci weryfikują teraz w praktyce zdobywaną przez siedem miesięcy wiedzę i umiejętności.

Rozpoczynający w ten weekend prawdziwą służbę policjanci po raz pierwszy w życiu założyli policyjny mundur na początku sierpnia ubiegłego roku i po kilku dniach trafili na szkolenie zawodowe podstawowe, które ukończyć musi każdy policjant rozpoczynający służbę.
Do słupskiej Szkoły Policji trafili policjanci z Komend Wojewódzkich Policji w Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wlkp., Łodzi, Olsztynie, Opolu, Radomiu i Szczecinie. Wśród absolwentów panie stanowiły 19 procent składu Kompanii. Po siedmiu miesiącach intensywnej nauki i ćwiczeń młodzi policjanci rozpoczynają teraz służby w swoich macierzystych jednostkach na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji.

W trakcie zakończenia i wręczenia świadectw Komendant Szkoły insp. Jacek Gil pogratulował absolwentom osiągniętych wyników, a także podkreślił, że teraz codziennym sprawdzianem zdobytej wiedzy będzie codzienna służba, podczas której absolwenci niejednokrotnie posiłkować się będą zdobytą w słupskiej Szkole wiedzą.
W trakcie uroczystego zakończenia insp. Jacek Gil wręczył również podziękowania policjantom, którzy zaangażowani byli podczas pobytu w Słupsku w różnego rodzaju akcje wolontaryjne - honorowi dawcy krwi otrzymali dyplomy, a obecne na uroczystości: Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku Kinga Sass oraz Prezes Szkolnego Klubu HDK PCK przy Szkole Policji Anna Jaczun-Klusek wręczyły im drobne upominki. Łącznie absolwenci tej edycji szkolenia oddali ponad 65 litrów krwi.

Wśród absolwentów-wolontariuszy wyróżniła się także grupa policjantek i policjantów, którzy we wtorkowe popołudnia spotykali się z dziećmi i młodzieżą przebywającą na oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. Wolontariusze ci również otrzymali dyplomy z rąk Komendanta Szkoły. Kolejne dyplomy uznania otrzymała trójka słuchaczy - zwycięzców Turnieju Wiedzy Prewencyjnej i Ruchu Drogowego.

Przed absolwentami jeszcze obowiązkowe praktyki w Oddziałach Prewencji Policji, które przewidują 39 służb w ciągu 53 dni. Przywilej noszenia policyjnej gwiazdy; to nie tylko zaszczyt służby Ojczyźnie, ale również ciężka służba, pełniona niejednokrotnie z narażeniem życia. Od 1990 roku, w służbie straciło życie 120 policjantów, to najwyższa liczba w polskich formacjach mundurowych.

Wręczenie świadectw absolwentom

Wręczenie podziękowań i upominków honorowym krwiodawcom

Wręczenie podziękowań za wolontariat szpitalny

Wręczenie dyplomów zwycięzcom Turnieju Prewencji i Ruchu Drogowego

Przemówienie Komerndanta Szkoły na zakończenie uroczystości