Radiowóz na fakultetach - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Radiowóz na fakultetach

Połączenie teorii z praktyką, by lepiej opanować nowe wiadomości i umiejętności - w ten sposób mogą usystematyzować nowo poznany materiał słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego. W ramach serii popołudniowych fakultetów wykładowcy Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego zapoznawali słuchaczy z zasadami wykorzystania i wyposażeniem pojazdu uprzywilejowanego.

Były to kolejne zajęcia w ramach „Koła prewencji i ruchu drogowego”. W ich trakcie przedstawiono wyposażenie policyjnego radiowozu, a także omówiono działanie i wykorzystanie dźwiękowych i świetlnych sygnałów uprzywilejowania
Podczas fakultetów słuchacze w sposób aktywny utrwalali zdobytą wiedzę zadając liczne pytania i w sposób praktyczny sprawdzając wyposażenie pojazdu. Ponadto bazując na doświadczeniu zawodowym z jednostek terenowych wykładowcy nawiązywali do konkretnych przypadków wykorzystania radiowozów jako pojazdów uprzywilejowanych podczas codziennej służby patrolowej.