Polsko-ukraińskie rozmowy - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Polsko-ukraińskie rozmowy

Z kilkudniową wizytą studyjną przebywa w słupskiej Szkole Policji delegacja ukraińskich policjantów z Obwodu Charkowskiego. Zagraniczni goście rozmawiają między innymi na temat możliwości nawiązania współpracy szkoleniowej.

Funkcjonariusze policji ukraińskiej z Charkowa: Hryhorii Shevchenko, Volodymyr Evtushok, Dmytro Konstantynov oraz Ihor Lutsenko poznają system kształcenia polskich policjantów na szkoleniu zawodowym podstawowym oraz na kursach specjalistycznych. Wizyta służy także wymianie doświadczeń z codziennej policyjnej służby, a także daje możliwość wskazania wspólnych aspektów policyjnej służby w Polsce i na Ukrainie.

O możliwość wizyty w słupskiej Szkole Policji strona ukraińska zwróciła się do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP za pośrednictwem insp. Roberta Żółkiewskiego - szefa charkowskiego Biura Polowego Misji Doradczej Unii Europejskiej na Ukrainie. Wybór słupskiej szkoły podyktowany był między innymi faktem intensywnej współpracy międzynarodowej jaką prowadzi najstarsza polska Szkoła Policji, między innymi z placówkami szkoleniowymi Niemiec, Francji, Choracji, Litwy oraz Stanów Zjednoczonych.