Teoria połączona z praktyką - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Teoria połączona z praktyką

Teoria połączona z praktyką - w ten sposób słuchacze kursu podstawowego poznają funkcjonowanie poszczególnych komórek w jednostce terenowej Policji. Dzisiejsze, krótkie wyjście do Komendy Miejskiej Policji w Słupsku było doskonałym uzupełnieniem zajęć. W ich trakcie słuchacze poznawali kolejne tajniki policyjnej pracy.

Podczas wizyt w Komendzie Miejskiej słuchacze goszczą między innymi na stanowisku dyspozycyjnym pomieszczeń dla osób zatrzymanych. Poznają pracę, jaką wykonuje Profos, a także mają możliwość obejrzenia pomieszczeń, w których umieszczane są osoby zatrzymane. Profos wyjaśnia także słuchaczom, jak wygląda cała procedura postępowania z osobą: od momentu jej zatrzymania do chwili umieszczenia na „dołku”, czyli w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ). Wykładowcy odpowiadają również na pytania słuchaczy pojawiające się w trakcie wizyty.

Podczas wizyt młodzi policjanci dowiadują się również, jak wygląda postępowanie z osobami nietrzeźwymi i umieszczaniem ich w PdOZ-cie. Inaczej przedstawia się bowiem algorytm postępowania w jednostkach, na terenie działania których znajduje się Izba Wytrzeźwień (tak jest w Słupsku), a inaczej tam gdzie alternatywą jest wyłącznie PdOZ albo oddział szpitalny.
W tej chwili w całej Polsce jest około 330 jednostek, w których znajdują się pomieszczenia dla osób zatrzymanych.