Odprawa roczna - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Odprawa roczna

Podsumowania działalności jednostki w 2019 roku, w tym omówienie najważniejszych przedsięwzięć i inwestycji zrealizowanych w ostatnich dwunastu miesiącach - to główne tematy odprawy rocznej, która odbyła się w słupskiej Szkole Policji.

Narada roczna to cykliczne spotkanie podsumowujące działalność placówki w ostatnich dwunastu miesiącach. W trakcie narady poszczególne jednostki organizacyjne omawiają roczny okres pracy, a także przedstawiają zamierzenia, które realizować będą bieżącym roku. Naradzie przewodniczył Komendant Szkoły insp. Jacek Gil.

Kadra Szkoły Policji w 2019 roku to łącznie około 300 policjantów i pracowników cywilnych. W ubiegłym roku wykładowcy zrealizowali łącznie ponad 68 tysięcy godzin zajęć, a mury uczelni opuściło 730 absolwentów szkolenia zawodowego podstawowego, czyli policjantów rozpoczynających dopiero służbę w Policji. Nauka teoretyczna połączona była z praktyką - przez 37.640 godzin służby 1154 młodych policjantów obecnych było na ulicach miast w pomorskiem, zachodniopomorskiem i lubuskiem.

Szkolenie nowych kadr (w 2019 roku to półtora tysiąca młodych policjantów) jest  podstawowym profilem działalności najstarszej w Polsce Szkoły Policji, jednak nie był to jedyny obszar. W minionym roku zrealizowano również 108 edycji kursów specjalistycznych, w których uczestniczyło ponad 1675 policjantów i pracowników Policji. Słupska Szkoła, jako jedyna w kraju, realizuje również szkolenia dla policjantów pełniących służbę w jednostkach Policji w ramach kontyngentów policyjnych. Wykładowcy słupskiej Szkoły są również współautorami nowego, realizowanego tylko w Słupsku, szkolenia specjalistycznego w zakresie prowadzenia działań pościgowych.

W 2019 roku intensywnie rozwijała się też współpraca międzynarodowa. Podpisana została umowa o współpracy z francuską Szkołą Policji w Périgueux oraz - już na czas nieokreślony - kolejna umowa o współpracy z amerykańską Bazą Wsparcia Marynarki Wojennej USA w Redzikowie pod Słupskiem.

Jest to tylko skromny fragment działalności, słupskiej Szkoły Policji, która w tym roku obchodzi jubileusz 75-lecia istnienia - została utworzona rozkazem Komendanta Głównego z dnia 1 czerwca 1945 roku. O szczegółach jubileuszowych obchodów będziemy jeszcze informować.

 • Remont akademika "C"
 • Wizualizacja nowej kuchni i stołówki
 • Renowacja sali S-4
 • Współpraca z Francuzami
 • Współpraca z Amerykanami
 • Wizyta wiceadmirała Yancy Lindsey`a
 • W trakcie odprawy rocznej...
 • W trakcie odprawy rocznej...
 • W trakcie odprawy rocznej...
 • Komendant Szkoły insp. Jacek Gil
 • W trakcie odprawy rocznej...
 • W trakcie odprawy rocznej...
 • Zastępca Komendanta mł.insp. Dorota Przypolska
 • Zastępca Komendanta mł.insp. Piotr Cekała
 • W trakcie odprawy rocznej...