Policyjny dar życia dla wszystkich - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Policyjny dar życia dla wszystkich

Ponad 450 litrów krwi oddali w ubiegłym roku policyjni krwiodawcy ze Szkoły Policji w Słupsku. Pierwsze akcje w tym roku przyniosły już kolejnych kilkadziesiąt litrów tego życiodajnego płynu. Honorowe donacje to jeden z wielu wymiarów policyjnego hasła „Pomagamy i chronimy”.

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Szkole Policji w Słupsku systematycznie propaguje idee honorowego krwiodawstwa wśród młodych policjantów z różnych części Polski. Dzięki temu wielu młodych ludzi po raz pierwszy decyduje się na oddanie krwi i później robi to już systematycznie, zachęcając koleżanki i kolegów w swoich jednostkach terenowych.

Łącznie w 2019 roku donatorzy ze Szkoły Policji w Słupsku oddali 455,3 litra krwi.
W tym roku mają już na koncie ponad 38 litrów.

Krwiodawcy nie tylko oddają krew, włączają się też w działalność charytatywną słupskiej Szkoły Policji. Wyróżnikiem wolontariuszy jest między innymi autorska akcja „Świąteczna paczka” - dzięki której co roku kilkadziesiąt niezamożnych rodzin z powiatu słupskiego otrzymuje bogate paczki żywnościowe. W tym roku pomoc taka trafiła również do wybranej grupy emerytowanych pracowników cywilnych Szkoły.

Przedstawiciele Regionalnej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku, podkreślają,  że Klub HDK PCK przy Szkole Policji jest swoistym rezerwuarem krwi dla stacji krwiodawstwa, która - co ciekawe - sąsiaduje z policyjną placówką po przeciwnej stronie ulicy. W sytuacji, gdy na hasło „Ratunek” potrzebna jest krew, policjanci już niejednokrotnie spieszyli z pomocą i pomagali osobom w stanie realnego zagrożenia życia.

Warto również odnotować fakt, że krew młodych policjantów systematycznie trafia do klinicznych ośrodków akademickich w Trójmieście, Bydgoszczy, Łodzi oraz do Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, gdzie prowadzone są skomplikowane zabiegi ratujące życie - w ich trakcie wykorzystywana jest między innymi „policyjna” krew.

Akcja oddawania krwi, 12 stycznia - 21,6 litra

Akcja oddawania krwi, 15 stycznia - 17,1 litra