Jubileusz i mianowanie - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Jubileusz i mianowanie

Listy gratulacyjne z okazji 20-lecia służby oraz mianowania na pierwszy stopień oficerski otrzymali wykładowcy Szkoły Policji w Słupsku. To podkreślenie i zaangażowania w służbę i docenienie dotychczasowego dorobku.

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 20 grudnia ubiegłego roku, na pierwszy stopień w korpusie oficerskim - podkomisarza, mianowany został wykładowca Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego Tomasz Gornowicz. Swoją karierę w policyjnym mundurze rozpoczął on 1 czerwca 2005 oku w Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni. Od czterech i pół roku związany jest ze Szkołą Policji w Słupsku, gdzie specjalizuje się w kształceniu nowych policyjnych kadr w zakresie prewencji i ruchu drogowego.
Nowo mianowany oficer odebrał list gratulacyjny z rąk Zastępcy Komendanta mł.insp. Doroty Przypolskiej, w obecności Zastępcy Komendanta mł.insp. Piotra Cekały. Do listu dołączone były również pagony z wyszytymi dwiema rozetkami - symbolem stopnia podkomisarza Policji.

Z okazji 20-lecia służby list gratulacyjny oraz okolicznościowy medal, z rąk Komendanta Szkoły insp. Jacka Gila otrzymał wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej asp.szt. Daniel Milczarek. Ze Szkołą Policji w Słupsku jest związany od października 2017 roku. Od samego początku dał się poznać jako osoba bardzo zaangażowana i oddana wykonywanym obowiązkom służbowym. Brał między innymi udział w realizacji projektu opracowania publikacji „Ochrona prawna funkcjonariusza Policji”- w toku prac zespołu powołanego przez Komendanta Głównego Policji w sprawie zwiększenia ochrony prawnej funkcjonariuszy Policji. Uczestniczył w opracowywaniu pytań testowych do postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji. Tworzył pytania egzaminacyjne wykorzystywane na kursach specjalistycznych dla dzielnicowych, egzaminie końcowym szkolenia zawodowego podstawowego.
Asp.szt. Daniel Milczarek w trakcie swojej służby reprezentował też Szkołę Policji w Słupsku na konferencji Zakładu Prawa Karnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie na temat „Reforma prawa wykroczeń” wielokrotnie brał też udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych Komendanta Głównego Policji.
Przed rozpoczęciem służby jako wykładowca w słupskiej Szkole Policji był przez blisko dziesięć lat negocjatorem policyjnym w nieetatowym zespole negocjatorów, wielokrotnie pomagając osobom w sytuacjach kryzysowych.