Podziękowania za długoletnią służbę - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Podziękowania za długoletnią służbę

Wpisem do Księgi Honorowej Szkoły Policji w Słupsku uhonorowany został podinsp. Ireneusz Charko - kierownik Sekcji Wspomagającej, który w miniony piątek, po 30 latach służby w policyjnym mundurze, przeszedł na emeryturę.

Podinsp. Ireneusz Charko służbę w Policji rozpoczął dnia 1 października 1990 roku w Szkole Policji w Słupsku. Początkowo związany był z Wydziałem Transportu, gdzie pełnił służbę kolejno na stanowiskach policjanta, starszego policjanta i referenta. W wyniku zmian organizacyjnych w Szkole zajmował kolejno stanowiska w Wydziale Kadr, Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych, a następnie w 2003 roku został mianowany na stanowisko dowódcy kompanii w Wydziale Dowodzenia, gdzie pełnił służbę do 2009 roku.
Kolejnym etapem jego kariery zawodowej było objęcie stanowiska wykładowcy w Zakładzie Prewencji i Ruchu Drogowego. Szeroki wachlarz doświadczenia zawodowego i wysoka ocena realizacji zadań służbowych były podstawą do powierzenia mu obowiązków kierownika Sekcji Wspomagającej, a następnie mianowania go na to stanowisko z dniem 1 sierpnia 2012 roku. Kierując komórką organizacyjną w pionie logistycznym jednocześnie aktywnie uczestniczył w procesie dydaktycznym doraźnie zajmując się między innymi prowadzeniem zajęć z zakresu strzelań policyjnych.

Podinsp. Ireneusz Charko bogatym doświadczeniem, znajomością procedur obowiązujących w zagadnieniach transportowych związanych z naprawą, obsługą i eksploatacją środków przewozowych, szczególnie staranną dbałością o powierzone mienie bezpośrednio przyczynił się do podniesienia jakości i sprawności posiadanych przez Szkołę pojazdów transportowych. Był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany przez Komendanta Szkoły Policji w Słupsku.
Prezentowana postawa zawodowa oraz osiągnięcia w służbie były również podstawą do wyróżnienia go brązową odznaką „Zasłużony Policjant” oraz „Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę”. Ponadto nadano mu także Honorową Odznakę Szkoły Policji w Słupsku przyznawaną przez Komendantów Szkoły osobom szczególnie dla niej zasłużonym.

W uroczystości zakończenia służby uczestniczył również jego syn - Michał, który kilka tygodni temu założył policyjny mundur i zdobywa pierwsze doświadczenia w ramach szkolenia zawodowego podstawowego. Komendant Szkoły Policji insp. Jacek Gil uhonorował naszego Kolegę wpisem do Księgi Honorowej oraz wręczył mu list gratulacyjny wraz z drobnym upominkiem.