Życzenia dla Komendanta Miejskiego - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Życzenia dla Komendanta Miejskiego

Życzenia wielu sukcesów w dalszej karierze, już nie związanej z mundurem i podziękowania za bardzo dobrą współpracę złożył komendant Szkoły Policji insp. Jacek Gil na ręce kończącego służbę Komendanta Miejskiego Policji insp. Leszka Górskiego.

Uroczystość pożegnania Komendanta odbyła się w nowo sali konferencyjnej komendy. Udział w niej wzięli przedstawiciele samorządowców, prokuratury oraz szefowie formacji mundurowych garnizonu słupsko-usteckiego.
Dotychczasowy Komendant Miejski insp. Leszek Gurski odszedł na zaopatrzenie emerytalne po 30 latach służby w policyjnym mundurze. Jego obowiązki przejął mł.insp. Tomasz Hintz, dotychczasowy Komendant Powiatowy Policji w Chojnicach.

Obecny na uroczystości szef pomorskiej Policji nadinsp. Jarosław Rzymkowski w swoim wystąpieniu podziękował insp. Leszkowi Gurskiemu za dobre decyzje podejmowane w trakcie pełnienia służby, które w wymierny sposób wpłynęły na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców województwa pomorskiego. Witając nowego komendanta mł. insp. Tomasza Hintza podkreślił, jego sumienność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych, gratulował objęcia stanowiska i życzył satysfakcji z pełnienia służby w Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku.

Komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacek Gil składając życzenia podkreślił, że pochodzą on nie tylko od niego, ale także od dowódców jednostek wchodzących w skład Korpusu Oficerskiego Garnizonu Słupsko-Usteckiego. Korpus tworzą dowódcy między innymi takich jednostek jak: Centralny Poligon Sił Powietrznych, Batalion Ochrony Bazy USA, Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej, 7 Brygada Obrony Wybrzeża, Wojewódzki Ośrodek Szkolenia i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Areszt Śledczy, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Placówka Straży Granicznej i Placówka Żandarmerii Wojskowej.