Absolwenci wyjechali w teren - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Absolwenci wyjechali w teren

Za sobą mają już pierwsze samodzielne służby w terenie. Kolejna grupa absolwentów szkolenia zawodowego podstawowego opuściła przed kilkoma dniami mury policyjnych szkół. Ze Szkoły Policji w Słupsku „w teren” trafiło ponad 160 funkcjonariuszy. Nowi policjanci weryfikują teraz w praktyce zdobywaną przez siedem miesięcy wiedzę i umiejętności.

Rozpoczynający prawdziwą służbę policjanci po raz pierwszy w życiu założyli policyjny mundur na początku czerwca ubiegłego roku i po kilku dniach trafili na szkolenie zawodowe podstawowe, które ukończyć musi każdy policjant rozpoczynający służbę.
Do słupskiej Szkoły Policji trafili policjanci z Komend Wojewódzkich Policji w Bydgoszczy, Gdańsku, Łodzi, Poznaniu i Szczecinie. Wśród absolwentów panie stanowiły 20 procent składu Kompanii. Po 7 miesiącach intensywnej nauki i ćwiczeń młodzi policjanci rozpoczęli w środę służby w swoich macierzystych jednostkach na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji.

W trakcie zakończenia i wręczenia świadectw Zastępca Komendanta mł.insp. Dorota Przypolska pogratulowała absolwentom osiągniętych wyników, a także podkreśliła, że teraz codziennym sprawdzianem zdobytej wiedzy będzie codzienna służba, podczas której absolwenci niejednokrotnie posiłkować się będą zdobytą w słupskiej Szkole wiedzą.
Zastępca Komendanta pogratulowała również tym z absolwentów, którzy zaangażowani byli podczas pobytu w Słupsku w różnego rodzaju akcje wolontaryjne - honorowi dawcy krwi otrzymali wraz ze świadectwami listy gratulacyjne, a obecna na uroczystości Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku Izabela Gadzalińska wręczyła im drobne upominki.
Łącznie absolwenci tej edycji szkolenia oddali ponad 80 litrów krwi. Wśród absolwentów-wolontariuszy wyróżniła się także grupa policjantek i policjantów, którzy popołudniami spotykali się z dziećmi i młodzieżą przebywającą na oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.

Przed absolwentami jeszcze obowiązkowe praktyki w Oddziałach Prewencji Policji, które przewidują 39 służb w ciągu 53 dni. Przywilej noszenia policyjnej gwiazdy; to nie tylko zaszczyt służby Ojczyźnie, ale również ciężka służba, pełniona niejednokrotnie z narażeniem życia. Od 1990 roku, w służbie straciło życie 120 policjantów, to najwyższa liczba w polskich formacjach mundurowych.