Oficerskie gratulacje - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Oficerskie gratulacje

List gratulacyjny z okazji mianowania na pierwszy stopień oficerski wręczył wykładowcy Zakładu Interwencji Policyjnych komendant Szkoły Policji insp. Jacek Gil. Podkom. Robert Małecki odebrał gratulacje w obecności Zastępców Komendanta.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada asp. Robert Małecki mianowany został na pierwszy stopień oficerski - podkomisarza Policji. Z tej okazji Komendant Szkoły wręczył mu list gratulacyjny oraz pagony z dwiema rozetkami oznaczające pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych.

W swoim liście Komendant Szkoły podkreślił, że awans jest uznaniem dotychczasowych osiągnięć zawodowych, a także życzył nowemu oficerowi dalszych sukcesów w służbie i życiu prywatnym.