Światowy Dzień Praw Człowieka - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Światowy Dzień Praw Człowieka

W ramach obchodzonego we wtorek (10.12) Światowego Dnia Praw Człowieka podczas apelu porannego w słupskiej Szkole Policji została odczytana informacja o historii ustanowienia tego Dnia, a także najważniejszych wytycznych, które istotne są również podczas codziennej policyjnej służby.

W tym roku przypada 71. rocznica uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Deklaracja ta opiera się na założeniu, że podstawowe prawa i wolności są przynależne każdemu człowiekowi. Każdy rodzi się wolny i równy w prawach i obowiązkach.

W trakcie dzisiejszego apelu porannego, w którym uczestniczyli wszyscy słuchacze Szkoły Policji, przypomniano, że 10 grudnia 1948 roku społeczność międzynarodowa przyjęła zobowiązanie do ochrony godności i zapewnienia sprawiedliwości każdemu człowiekowi, bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych lub innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne różnice.

Z każdym rokiem Polska staje się coraz bardziej krajem wielokulturowym i wieloetnicznym, dlatego też policjanci pełniąc służebną rolę wobec społeczeństwa, stoją na straży praw i wolności wszystkich ludzi.
We wszystkich swych działaniach policjanci pamiętają o poszanowaniu godności ludzkiej oraz przestrzeganiu i ochronie praw człowieka. Postępowanie w kontaktach z ludźmi powinna cechować życzliwość oraz bezstronność wykluczająca jakiekolwiek uprzedzenia.

Policjant wykonując swoje obowiązki kieruje się przede wszystkim prawem, ale jego stosowanie nie wyklucza ludzkiego podejścia i traktowania każdego człowieka z szacunkiem. W rocznicę tego wydarzenia, raz jeszcze przypominano również hasła, którymi kierują się polscy policjanci „Pomagać i chronić” oraz „Po pierwsze człowiek”.