Honory dla policyjnych krwiodawców - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Honory dla policyjnych krwiodawców

W oficjalnych obchodach Dni Honorowych Dawców Krwi uczestniczyli w minioną niedzielę członkowie klubu HDK PCK przy Szkole Policji. Wraz z policjantami w uroczystości uczestniczył także Komendant Szkoły insp. Jacek Gil.

Krwiodawcy skupieni w Klubie HDK PCK przy Szkole Policji zostali odznaczeni oznaczeniami „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” trzeciego oraz pierwszego stopnia. Policyjni krwiodawcy otrzymali także medale na 100 -lecie Polskiego Czerwonego Krzyża za wieloletnią pracę na rzecz PCK oraz honorowego krwiodawstwa.
Członkowie Klubu zostali także wyróżnieni za działalność na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz za organizację i przeprowadzanie zbiorowych akcji oddawania krwi przez słuchaczy naszej Szkoły.
Podziękowanie od Zarządu Klubu otrzymał także Komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacek Gil za współpracę, udzielane wsparcie oraz wszystkie działania promujące honorowe krwiodawstwo.