Wykładowcy ze Słupska na turnieju w Katowicach - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Wykładowcy ze Słupska na turnieju w Katowicach

W komisji sędziowskiej i zespole ekspertów zasiadła dwójka wykładowców słupskiej Szkoły Policji w trakcie tegorocznej edycji II. Finału Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji. Zawody zorganizowała i przeprowadziła Szkoła Policji w Katowicach.

W zakończonej w miniony piątek II. edycji konkursu ma najlepszego dyżurnego, w komisjach sędziowskich i eksperckich zasiedli: podinsp.. Krzysztof Olejnik i kom. Artur Winnicki. Przy organizacji wszystkich ogólnopolskich zawodów policjantów służb prewencyjnych przyjęto zasadę, że w komisjach sędziowskich - oprócz organizatorów - zasiadają również przedstawiciele innych szkół policyjnych.

W ostatecznej klasyfikacji tytuł Dyżurnego Roku przypadł podkom. Robertowi Stypińskiemu z KWP w Radomiu, II. miejsce zajął podkom. Paweł Lesiak z KWP w Łodzi, a miejsce III - mł.asp. Tomasz Jakubowski z KWP w Szczecinie.

Zmaganiom o tytuł najlepszego dyżurnego jednostki organizacyjnej Policji towarzyszyła też narada służbowa  naczelników Kierownictwa Biura Prewencji KGP, Wydziałów Prewencji Komend Wojewódzkich i Komendy Stołecznej, przedstawicieli Szkół Policji oraz wojewódzkich koordynatorów do spraw dzielnicowych. W naradzie tej uczestniczył również przedstawiciel słupskiej Szkoły Policji - mł.insp. Maciej Kalinowski, kierownik Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego.