Kryminalistyczna rywalizacja - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Kryminalistyczna rywalizacja

W XV. edycji „Turnieju prawno-kryminalistycznego” uczestniczyli słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego. Turniej oprócz rywalizacji jest także doskonałym repetytorium przed czekającym wszystkich młodych policjantów egzaminem końcowym w ostatnim dniu szkolenia.

Celem turnieju było sprawdzenie wiedzy prawno-kryminalistycznej, a także propagowanie doskonalenia zawodowego wśród młodych policjantów z zakresu wiedzy prawno-kryminalistycznej. Tematyka turnieju obejmowała między innymi takie zagadnienia, jak: część ogólna prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń, postępowanie na miejscu zdarzenia do chwili oględzin, przyjęcie informacji o przestępstwie, przesłuchanie świadka, a także przeszukanie osoby, pomieszczeń i rzeczy.

W turnieju uczestniczyły reprezentacje słuchaczy ze wszystkich Kompanii. Rywalizacja składała się z dwóch etapów. W pierwszym z nich policjanci rozwiązywali test wiedzy prawno-kryminalistycznej składający się z 40 pytań o różnej skali trudności. Każde pytanie posiadało cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna była prawidłowa.

Do drugiego etapu przystąpili słuchacze, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu wiedzy. W tej części należało rozwiązać zadania praktyczne. W pierwszej kolejności każdy słuchacz dokonywał kwalifikacji prawnej czynu w oparciu o 8 założeń dotyczących przestępstw z Kodeksu karnego, Kodeksu wykroczeń oraz przestępstw i wykroczeń z ustaw szczególnych. W następnym zadaniu należało dokonać oceny poprawności sporządzonej dokumentacji - wskazać błędy i uchybienia.
Wyniki końcowe zwycięzców, po podliczeniu wszystkich punktów z trzech zadań (testu wiedzy i dwóch zadań praktycznych) przedstawiają się następująco:

1. miejsce  post. Przemysław Gniewkowski OPP Gdańsk
2. miejsce  post. Adam Piasecki OPP Łódź
3. miejsce  post. Dorota Koc KPP Wejherowo
ex aequo  post.Sandra Lachowicz KMP Olsztyn