Ostatni w tym roku "Dzień Otwarty" - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Ostatni w tym roku "Dzień Otwarty"

Nasza placówka prowadzi cykliczną akcję pod hasłem "Dzień Otwartej Szkoły Policji". Kilka razy w roku Szkoła otwiera szeroko swoje bramy dla osób, które interesują się Policją, kształceniem młodych policyjnych kadr, a także tą częścią miasta, którą zajmuje najstarsza w Polsce policyjna Szkoła. W tym roku odbędzie się jeszcze jedna, ostatnia edycja naszej imprezy.

W ramach imprezy 26 listopada zaprezentujemy między innymi: sprzęt Pododdziałów Zwartych Policji, pojazdy Batalionu Ochrony Bazy; samochód ratownictwa technicznego i drogowego Państwowej Straży Pożarnej; sprzęt ratowniczy Słupskiego WOPR; wyposażenie policjantów ruchu drogowego - wyposażenie prezentowane będzie na boisku do piłki ręcznej przy ulicy Krakusa. W tym samym miejscu ustawione zostanie stoisko do daktyloskopowania.
Czynne będą również: Izba Historii Kryminalistyki; obiekty symulacyjne "Przyziemie" i Centrum Ratownictwa (ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy). W hali sportowej nr 2 odbywać się będzie pokaz zajęć z taktyki i technik interwencji (obserwacja z galerii w Bibliotece).

Osoby i grupy zainteresowane odwiedzeniem naszej placówki proszone są o wcześniejsze zgłoszenie i kontakt telefoniczny z nadkom. Dorotą Trzaskuś - 598 417 347 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: dorota.trzaskus@spslupsk.policja.gov.pl Na zgłoszenia wizyty do dnia 21 listopada włącznie.

Zapraszamy, we wtorek, 26 listopada od 10.00 do 13.00.