Międzynarodowa taktyka działań - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Międzynarodowa taktyka działań

Policjanci z kilku państw Europy oraz żołnierza Wojska Polskiego i Marynarki Wojennej USA uczestniczyli w naradzie metodyczno-szkoleniowej z zakresu ratownictwa i operacji taktycznych. Wykłady i ćwiczenia odbywały się w słupskiej Szkole Policji. Całość działań oparta była na połączeniu dwóch szkoleń - wojskowego (Combat Life Saver wg wytycznych TC3) oraz szkolenia dedykowanego dla funkcjonariuszy - Tactcial Emergency Casualty Care.

Udział w przedsięwzięciu wzięli policyjni wykładowcy z Francji, Chorwacji, Litwy, Niemiec i Polski oraz wojskowi instruktorzy Wojska Polskiego i US Navy. W pierwszym dniu narady, po części oficjalnej uczestnicy przystąpili do ćwiczeń związanych z zakładaniem opasek uciskowych „Cat” i „Soft” w sytuacji zagrożenia taktycznego. Ćwiczenia obejmowały aspekt pomocy innemu policjantowi oraz działania autoratownicze w przypadku otrzymania postrzału w kończyny dolne lub górne.
Kolejna część ćwiczeń obejmowała doskonalenie umiejętności w zakresie użycia tak zwanego opatrunku izraelskiego do zaopatrywania ran odniesionych w wyniku wybuchu bądź postrzału. Policjanci zaopatrywali również rany głębokie techniką „pakowania rany”.
Całość zakończyły ćwiczenia taktyczne poświęcone wejściu do pomieszczeń. Stosowanymi technikami w tym zakresie podzielili się instruktorzy z poszczególnych państw. Dodatkową możliwością wymiany doświadczeń, było wchodzenie do pomieszczeń patrolach złożonych z instruktorów różnych państw.

Osobny panel narady poświęcony był wykorzystaniu w służbie urządzeń do obezwładniania innych osób energią elektryczna. Dalsza część narady połączona była ze strzelaniem przy użyciu amunicji bojowej. Funkcjonariusze doskonalili umiejętności w zakresie: autopomocy, gdy sami zostali poszkodowani i musieli reagować na pojawiające się zagrożenie; pomocy rannemu koledze i szybkiej ewakuacji ze strefy zagrożenia; ratowania rannych w strefie względnie bezpiecznej i przemieszczenia się z rannym przez zmieniające się warunki taktyczne.
Dodatkowymi utrudnieniami były strzelania w warunkach dużego stresu. Uczestnicy działań musieli także strzelać pokonując tor przeszkód z opon. Najtrudniejszym zadaniem okazało się jednak strzelanie w sytuacji zaburzonego błędnika.

Policyjni i wojskowi instruktorzy doświadczenia zdobyte w Słupsku przekazywać będą teraz innym wykładowcom i słuchaczom w swoich jednostkach w na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych. Warto również dodać, że w ramach tej współpracy policjanci chorwaccy ukończyli w słupskiej Szkole Policji kurs instruktora strzelań policyjnych, a grupa wykładowców słupskiej Szkoły ukończyła podobny kurs w chorwackiej Akademii Policji w Zagrzebiu. Zdobyte w Słupsku doświadczenia trafią do Szkół Policji w Niemczech (Oranienburg), Francji (Perigueux), Chorwacji (Zagrzeb), na Litwie (Kowno) oraz do amerykańskiej Bazy Wsparcia Marynarki Wojennej w Redzikowie.

Inaugiracja warsztatów w sali konfrencyjnej słupskiej Szkoły Policji

Ratownictwo taktyczne i wejście do pomieszczeń w trudnych warunkach

Zajęcia na osiach strzeleckich