Pamiętali o swoich poprzednikach - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Pamiętali o swoich poprzednikach

Słuchacze ze Szkoły Policji, który rozpoczynają dopiero swoją służbę w mundurze, pamiętają o historii policyjnej formacji. Grupa policjantów z 1-go plutonu Kompanii X wraz z przedstawicielami kadry zajęła się uporządkowaniem grobów milicjantów, którzy zginęli w Słupsku w latach 40. XX wieku.

Przed Świętem Zmarłych przedstawiciele słuchaczy i kadry słupskiej Szkoły Policji, z własnej woli zadbali o mogiły swoich poprzedników, a w niektórych przypadkach i rówieśników. W środowe popołudnie, po zakończeniu pracy i służby umyli nagrobki i uporządkowali teren wokół nich. Choć dzieli ich od nas odległość kilkudziesięciu lat i różne systemy, w których przyszło im żyć, to łączy najważniejsze: bezinteresowna chęć służby.

1 listopada, na między innymi na tych grobach, pojawiły się znicze. Przyjechali z różnych stron właśnie do Słupska i z tym miastem postanowili związać swoje dalsze życie. Nie było im jednak dane do końca zrealizować wszystkich swoich planów i marzeń...

W latach dziewięćdziesiątych przy grobach pojawiły się tabliczki informujące, że są one przeznaczone do likwidacji. Nikt nie wniósł opłat ze przedłużenie. Ci milicjanci nie mieli tutaj swoich rodzin. Władze miasta przychylnie potraktowały prośbę grupy osób ze Szkoły Policji o zachowanie tych grobów jako świadectw najnowszych dziejów Słupska i uznanie ich za groby historyczne.