Kolejne litry policyjnej krwi - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Kolejne litry policyjnej krwi

Młodzi policjanci, słuchacze Szkoły Policji w Słupsku, po raz kolejny podzielili się własną krwią. Ostatnia akcja przyniosła ponad 28 litrów tego życiodajnego płynu.

W ramach podejmowanych działań członkowie Klubu HDK przy Szkole Policji przeprowadzają pogadanki promujące honorowe krwiodawstwo wśród policjantów, którzy jeszcze nie oddawali krwi, a także koordynują akcje zbiorowego oddawania krwi przez kadrę i słuchaczy Szkoły.
Krwiodawcy promują honorowe donacje jako bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi. Takie zaangażowanie jest bowiem wpisane w etos zawodu policjanta, którego powołaniem jest służba społeczeństwu.

W czasie ostatniej akcji 63 osoby oddały łącznie 28,350 litra krwi.