Polsko-francuska współpraca Szkół Policji - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Polsko-francuska współpraca Szkół Policji

Rozszerzenie współpracy o nowe elementy, przygotowanie porozumienia oraz realizacja wspólnych projektów unijnych - to główne tematy poruszane podczas wizyty delegacji słupskiej Szkoły Policji w Narodowej Szkole Policji w Perigueux we Francji. Wizyta odbyła się na zaproszenie skierowane przez Komendanta Szkoły Frederica Menarda, który gościł wcześniej w Słupsku.

Planowana oficjalna współpraca pomiędzy szkołami ma na celu realizację przedsięwzięć szkoleniowych ukierunkowanych na wymianę dobrych praktyk i doświadczeń, co w konsekwencji wpłynie na dalsze doskonalenie szeroko rozumianej edukacji policyjnej.
Rozmowy prowadzone między Komendantami Szkół dotyczyły struktur organizacyjnych polskich i francuskich jednostek szkoleniowych policji, a także zadań poszczególnych wydziałów i współpracy w zakresie podstawowej edukacji policyjnej. Delegacja polskiej Policji miała też okazję zapoznać się z organizacją systemu doboru i szkolenia francuskiej Policji oraz z infrastrukturą szkoły.
Komendanci wymieniali także doświadczenia związane z naborem kandydatów na szkolenia, współpracą dotyczącą szkoleń i treningów specjalistycznych oraz z wymianą doświadczeń na temat technicznego i dydaktycznego wyposażenia pomieszczeń symulacyjnych. Odrębnym tematem rozmów było nawiązanie współpracy w zakresie badań naukowych.

Słupską Szkołę Policji reprezentował Komendant - insp. Jacek Gil wraz ze swoim zastępcą mł.insp. Piotrem Cekałą oraz podinsp. Sebastianem Majchrzakiem z Zespołu Wsparcia Dydaktycznego.

Pierwszy dzień wizyty miał charakter szczególnie uroczysty ponieważ oficjalne powitanie polskiej delegacji miało miejsce podczas uroczystego apelu. Na początku odegrano hymny państwowe Francji i Polski oraz podniesiono na maszt flagi obu państw. Ponadto Komendant Menard przybliżył obecnym na apelu słuchaczom historię polskiego hymnu narodowego i nawiązanie w jednej ze zwrotek do postaci Napoleona Bobnaparte. Wyrażeniem szacunku dla polskiej delegacji był przywilej dokonania przez obu komendantów przeglądu pododdziaów zgodnie z ceremoniałem Policji francuskiej.

W drugim dniu przedstawiciele słupskiej Szkoły Policji złożyli wizytę w Ośrodku szkolenia żandarmerii francuskiej - Centre National D'entrainement Des Forces De La Gendarmerie w Saint-Astier, gdzie spotkali się z Komendantem Ośrodka. Oprócz ogólnych informacji na temat jednostki, delegacja miała okazję zobaczyć ćwiczenia jednostek oddziałów specjalnych żandarmerii z zakresu taktyki działań pododdziałów zwartych. Sam poligon liczy około 120 hektarów powierzchni i pozwala na przeprowadzanie bardzo wszechstronnych symulacji z wykorzystaniem obiektów ruchomych, jak i wielu rodzaju zabudowań.
Komendant Ośrodka wraz z Komendantem słupskiej Szkoły Policji wskazali na wiele wspólnych obszarów i możliwości współpracy, głównie w aspekcie praktycznym. Z dużym uznaniem przedstawiciele francuskiego Ośrodka wyrażali się o organizowanych w słupskiej Szkole Policji kolejnych edycjach Turnieju Oddziałów i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji. Wskazano także na organizowane w Słupsku przedsięwzięcia o charakterze międzynarodowym - CEPOL, EUPST oraz LET4CUP.
W ostatnim dniu, w trakcie spotkania Komendantów, mowa była między innymi o planach dotyczących poszerzenia bilateralnej, polsko-francuskiej współpracy policyjnej na różnych płaszczyznach.

Głównym efektem wizyty delegacji słupskiej Szkoły Policji jest propozycja kontynuacji  i rozszerzenia współpracy, a także opracowanie projektu porozumienia pomiędzy jednostkami szkoleniowymi. Na koniec wizyty insp. Jacek Gil zaprosił kierownictwo Narodowej Szkoły Policyjnej w Perigueux do złożenia rewizyty w słupskiej Szkole Policji.