Podziękowanie za lata pracy - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Podziękowanie za lata pracy

W gabinecie Komendanta Szkoły pożegnaliśmy panie, które z dniem 27 września przeszły na Emeryturę. Z rąk insp. Jacka Gila obie panie otrzymały listy gratulacyjne i nagrody.

Pani Lidia Czerniewska zatrudniona była w Szkole Policji w Słupsku od 1 grudnia 1994 roku. Podczas wieloletniej pracy w naszej jednostce realizowała zadania związane z obsługa biblioteczną kadry, słuchaczy oraz podmiotów zewnętrznych korzystających z zasobów Biblioteki Szkoły Policji w Słupsku. Do jej obowiązków należało także realizowanie zadań związanych z dokonywaniem zakupów pozycji bibliotecznych zgodnie z rocznym planem zakupów, rozliczanie i bieżące monitorowanie wypożyczonych zasobów bibliotecznych, monitorowanie wydawnictw resortowych oraz nowości wydawniczych na rynku księgarskim pod kątem potrzeb policjantów i pracowników Policji oraz słuchaczy Szkoły, popularyzowanie zbiorów bibliotecznych Szkoły wśród policjantów i pracowników Policji oraz słuchaczy Szkoły.
Sumienność i zaangażowanie w realizację obowiązków służbowych stały się niejednokrotnie podstawą do wyróżniania jej nagrodami pieniężnymi oraz urlopami nagrodowymi.

Pani Eufemia Paszkowska zatrudniona była w Szkole Policji w Słupsku, w Sekcji Żywnościowej, od czerwca 1995 roku do października 2002 roku, a następnie od dnia od lipca 2003 roku do chwili obecnej. Do jej obowiązków należało realizowanie zadań związanych z przygotowaniem żywienia dla słuchaczy Szkoły.
Podczas swojej wieloletniej pracy zawodowej Pani Eufemia Paszkowska powierzone zadania służbowe zawsze realizowała w sposób staranny i sumienny.
Wykazywała się dużą samodzielnością oraz odpowiedzialnością w ich wykonywaniu, Zaangażowanie w realizację obowiązków służbowych stały się niejednokrotnie podstawą do wyróżniania jej nagrodami pieniężnymi oraz urlopami nagrodowymi.