Praktyki przed końcowym egzaminem - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Praktyki przed końcowym egzaminem

Dobiega końca kolejna tura praktyk młodych policjantów - słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego, którzy w słupskiej Szkole Policji przygotowują się do pełnienia służby. W ramach praktyk słuchacze są obecni między innymi na ulicach miast Pomorza Środkowego.

Pierwsze, prawie samodzielne służby, dają policjantom praktyczną możliwość zweryfikowania już zdobytej wiedzy i umiejętności. Słuchacze pełnią służbę w patrolach, których dowódcami są policjanci jednostek terenowych, znający dobrze specyfikę terenu, na którym pełniona jest służba.
Praktyki młodych policjantów są także wzmocnieniem kadrowym dla jednostek, gdyż zamiast jednego dwuosobowego patrolu, do służby można wystawić dwa trzyosobowe patrole. Widok większej liczby policjantów na ulicach działa także prewencyjnie na potencjalnych sprawców różnego rodzaju wykroczeń i przestępstw.

Słuchacze Szkoły Policji, którzy wychodzą po raz pierwszy w teren, posiadają niezbędną wiedzę prawną oraz umiejętności z zakresu posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego i taktyki przeprowadzania interwencji.
Po zakończeniu praktyk młodzi policjanci będą mieli jeszcze chwilę na utrwalenie wiedzy i umiejętności. Za dwa tygodnie czeka ich egzamin końcowy, który będzie jednocześnie zakończeniem szkolenia zawodowego podstawowego. Po nim rozpocznie już codzienna służba w terenie.