Policjanci i ratownicy WOPR na rzecz bezpieczeństwa - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Policjanci i ratownicy WOPR na rzecz bezpieczeństwa

W uroczystościach jubileuszu 40-lecia słupskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego uczestniczyli przedstawiciele słupskiej Szkoły Policji, która na co dzień współpracuje z ratownikami w zakresie poprawy bezpieczeństwa nad wodą.

W trakcie jubileuszowych obchodów Komendant Szkoły insp. Jacek Gil wręczył prezesowi słupskiego WOPR Piotrowi Dąbrowskiemu list gratulacyjny i okolicznościowy grawerton. W ramach wzajemnej współpracy ratownicy wodni prowadzą cykliczne szkolenia dla słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego rozszerzające ich wiadomości z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobom tonącym.

Policjanci ze względu na organizację i dyslokację jednostek organizacyjnych do wszelkich zdarzeń, w których zagrożone jest życie ludzkie, przybywają jako pierwsi.  Bezpośrednie udzielania pomocy tonącym przez osoby bez stosownego przeszkolenia jest bardzo niebezpieczne, a wyszkolenie dobrego ratownika wodnego to proces długotrwały. Jednakże doświadczenie i praktyka uzasadniają tezę, że posiadając stosowne wiadomości oraz elementarne umiejętności policjant może uratować lub znacząco przyczynić się do uratowania życia osób tonących.

Oprócz szkoleń policjanci Szkoły Policji w Słupsku byli także organizatorami wielu pokazów na różnego rodzaju akwenach, które dotyczyły ratowania i udzielania pomocy osobom tonącym, w tym także pomocy osobom, pod którymi załamał się lód na zamarzniętych zbiornikach wodnych.