Aktualności

W rocznicę 17 września

Delegacja Policji, Straży Pożarnej i Służby Więziennej złożyła kwiaty na Starym Cmentarzu w Słupsku podczas uroczystości poświęconej napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku.

W trakcie uroczystości przypomniano wydarzenia z 17 września 1939 roku, gdy o godzinie 6 rano Armia Czerwona przekroczyła wschodnie granice Polski i bez wypowiedzenia wojny rozpoczęła marsz na zachód w kierunku linii Wisły. Był to cios w plecy dla Wojska Polskiego, które w tym samym czasie próbowało odeprzeć atak wojsk Niemieckich. Uderzenie na nasz kraj z dwóch stron sprawiło, że polska obrona nie miała zaplecza, w którym mogłaby przegrupować własne siły i przygotować się do kolejnych działań. Niemieckie, a następnie rosyjskie uderzenie były efektem podpisanego tuż przed wybuchem wojny tajnego Niemiecko-Radzieckiego układu Ribbentrop-Mołotow.

Uczestniczący w obchodach rocznicowych kombatanci wspominali wejście wojsk sowieckich, po których nastąpiły masowe wywózki Polaków na Sybir; prowadzone one były w dramatycznych warunkach bez poszanowania godności ludzkiej. Kolejnym etapem działań Sowietów były masowe aresztowania polskich oficerów, których wywożono na wschód do miejsc kaźni. W ten sposób zgładzono większość oficerów i urzędników, którzy stanowili elitę intelektualną państwa polskiego.

Ostatnim punktem uroczystości było złożenie wieńców pod Krzyżem Katyńskim. Szkołę Policji w Słupsku reprezentował mł.insp. Piotr Cekała - zastępca Komendanta Szkoły Policji, a Komendę Miejską Policji - mł.insp. Wojciech Jakubowski, zastępca Komendanta.

Powrót na górę strony