Policyjna krew dla potrzebujących - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Policyjna krew dla potrzebujących

Kolejnych kilkanaście litrów krwi oddali młodzi policjanci ze Szkoły Policji w Słupsku. W taki sposób młodzi ludzie chcą również pełnić służbę - niosąc pomoc innym, poprzez dzielenie się własną krwią.

Tak duże zainteresowanie honorowym krwiodawstwem nie jest przypadkowe. Wielu młodych ludzi przed wstąpieniem do policyjnej formacji udzielało się aktywnie w ramach działań wolontaryjnych. Teraz, już jako policjanci, dalej chcą służyć bezinteresownie innym.
Policyjne donacje są tym cenniejsze, że wśród osób oddających krew, wiele robi to po raz pierwszy w życiu. Pewna doza niepokoju bardzo szybko ustępuje miejsca satysfakcji, że w taki właśnie sposób można pomóc innym, a czasami być może również uratować życie.

Honorowe oddawanie krwi przez policjantów jest wpisane w etos służby, której powołaniem jest służba społeczeństwu zgodnie z hasłem „Pomagamy i chronimy”. Całość działań koordynują członkowie policyjnego Klubu Honorowych Dawców Krwi przy słupskiej Szkole Policji, to między innymi dzięki ich pogadankom, honorowe krwiodawstwo jest tak popularne wśród policyjnej młodzieży.

42 policjantki i policjanci oddali łącznie 18,9 litra krwi.