Wiedza z prewencji i ruchu drogowego - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Wiedza z prewencji i ruchu drogowego

W kolejnej, XXII. edycji Turnieju Wiedzy Prewencyjnej i Ruchu Drogowego rywalizowali słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego. Celem turnieju, prócz rywalizacji jest też sprawdzenie wiedzy nabytej na zajęciach prewencji i ruchu drogowego przez cały okres szkolenia podstawowego.

Turniej jest swoistym sprawdzianem przygotowania na egzamin kończący całe szkolenie. W pierwszym etapie turnieju zawodnicy zmierzyli się z testem eliminacyjnym składającym się z 32 pytań o różnej skali trudności. Pytania dotyczyły zagadnień z prewencji i ruchu drogowego.

Po zakończeniu pierwszego etapu i podliczeniu wyników odbył się etap drugi, polegający na rozwiązaniu dwóch zadań praktycznych. W pierwszym z nich słuchacze opisywali czynności interwencyjne na podstawie założenia, w drugim zadaniu wypełniali pokwitowanie za zatrzymany dowód rejestracyjny na podstawie opisanego założenia.
Poziom wiedzy słuchaczy był bardzo wyrównany, a końcowe wyniki przedstawiają się następująco:

1. miejsce - post. Aleksandra Musiał KMP Wrocław
2. miejsce - post. Marcel Nowacki KPP Lipno
3. miejsce - post. Łukasz Starosta KPP Góra