Policyjni misjonarze gotowi do wyjazdu - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Policyjni misjonarze gotowi do wyjazdu

Policjanci z kolejnej, XXX. zmiany Jednostki Specjalnej polskiej Policji zakończyli ćwiczenia zgrywające w Słupsku, w auli Szkoły Policji, odbyło się uroczyste pożegnanie, w którym uczestniczyli między innymi przedstawiciele administracji rządowej, parlamentarzyści oraz szefowie służb mundurowych garnizonu słupskiego.

W trakcie miesięcznych zajęć policjanci ćwiczyli między innymi blokady dróg, kontrolę tłumu, przeszukania dużych pomieszczeń, blokady mostów oraz rozdzielanie zwaśnionych grup etnicznych. Wśród zadań, które stoją przed polskimi policjantami są też konwoje polityków i osób duchownych, zabezpieczanie więzień i aresztów, ochrona procesów sądowych szczególnie niebezpiecznych przestępców oraz wsparcie lokalnych jednostek prowadzących kontrolę graniczną w przypadku zagrożenia ich bezpieczeństwa, głównie na granicy Kosowa z Serbią i Czarnogórą.

Dowódca delegowanych policjantów podkom. Arkadiusz Bednarz odebrał z rąk Komendanta Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacka Gila flagę narodową, która zostanie zawieszona na maszcie w centralnym punkcie polskiej bazy w Kosowskiej Mitrovicy. Przy wręczeniu flagi asystował naczelnik Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP mł.insp. Rafał Zamrzycki.

Policjanci, którzy wyjadą do Kosowa to już XXX. zmiana kontyngentu. Od roku 2000 do 2008 polscy funkcjonariusze służyli pod flagą Organizacji Narodów Zjednoczonych. W tej chwili organizację i administrację misji EULEX prowadzi Unia Europejska. Polacy powrócili też do swojej poprzedniej bazy w Kosowskiej Mitrovicy. Warto również odnotować fakt, że jeden z poprzednich dowódców Jednostki Specjalnej insp. Cezary Luba, pełnić będzie funkcję wiceszefa misji EULEX.

Państwa powstałe w wyniku rozpadu Jugosławii cały czas borykają się z konfliktami etnicznymi. Prowincja Kosowo, na terenie której stacjonuje polska Jednostka Specjalna Policji, w lutym 2008 roku ogłosiła jednostronnie niepodległość. Faktu tego w dalszym ciągu nie uznaje Serbia, dla której Kosowo jest integralną częścią serbskiego państwa. Niejednoznaczna sytuacja polityczna jest dodatkowym źródłem konfliktów pomiędzy kosowskimi Albańczykami i Serbami.

Szkoła Policji w Słupsku jest jedyną szkołą policyjną w kraju kształcącą policjantów wykonujących zadania w misjach pokojowych na całym świecie.

W uroczystym pożegnaniu policyjnych misjonarzy udział wzięła między innymi: poseł na Sejm RP Henryka Krzywonos-Strycharska, Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego Jan Olech, Wiceprezydent Słupska Marek Goliński, Dowódca 7. Brygady Obrony Wybrzeża płk dypl. Rafał Ostrowski; Dowódca Batalionu Ochrony Bazy płk Radosław Sułek, Dowódca Centrum Wyszkolenia Marynarki Wojennej kmdr Grzegorz Okuljar, Komendant Miejski Policji w Słupsku insp. Leszek Gurski, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Krzysztof Ulaszek, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Słupsku kmdr por. Piotr Preuss oraz Kapelan Szkoły Policji w Słupsku ks. dziekan Lucjan Huszczonek.