Pomniki przyrody w policyjnej szkole - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Pomniki przyrody w policyjnej szkole

Kilka interesujących pomników przyrody znajduje się na terenie słupskiej Szkoły Policji. Najstarsze z drzew zostały posadzone na terenie, który zajmuje nasza placówka już na początku XX. wieku.

Wśród drzew - pomników przyrody znajdują się między innymi kasztanowce Baumana, które rosną wokół placu apelowego. Jest to dość ciekawa odmiana, która kwitnie, ale nie owocuje. Kwiaty w czasie kwitnienia są efektowniejsze w porównaniu z odmianą owocującą. Spośród drzew tego gatunku rosnących wokół placu apelowego największe okazy mają prawie 3 metry w obwodzie, a ich wysokość waha się aktualnie w granicach 19 metrów. Cztery z kasztanowców Baumana zostały już uznane za pomniki przyrody.
Nasadzenia tych drzew miały miejsce w okresie budowy głównego budynku dydaktycznego, czyli pod koniec lat `20. XX. wieku. Według ustaleń słupskich historyków sadzonki drzew przyjechały do miasta z berlińskiego Ogrodu Botanicznego.

Przy jednym z centralnych skrzyżowań na terenie rosną również dwa inne pomniki przyrody - dęby szypułkowe. Rosnące obok siebie drzewa mają wysokość około 33 metrów. Są tak samo wysokie, jak najstarszy w Polsce dąb szypułkowy „Chrobry”, rosnący w Ustroniu Morskim i liczący 800 lat. Okazy ze Szkoły Policji mają jednak o wiele mniejsze obwody pnia liczące nieco ponad 2 metry. Na listę pomników przyrody, wspólnie z kasztanowcami, zostały wpisane w styczniu 2002 roku uchwałą słupskiej Rady Miejskiej.
W dołączonej galerii zdjęć prezentujemy również inne drzewa rosnące na terenie Szkoły Policji.

Dęby szypułkowe

Kasztanowce Baumana

Drzewostan słupskiej Szkoły Policji