Więcej policjantów na Pomorzu Środkowym - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Więcej policjantów na Pomorzu Środkowym

Kolejne służby w miastach Pomorza Środkowego pełnią słuchacze słupskiej Szkoły Policji. W tym tygodniu młodych policjantów spotkać można między innymi na ulicach Słupska oraz Darłowa i leżących w pobliżu tego miasta nadmorskich miejscowości turystycznych. Wcześniej obecni byli także w Łebie i na terenie powiatu lęborskiego.

Służby słuchaczy w ramach praktyk odbywają się na krótko przed zakończeniem szkolenia zawodowego podstawowego, które musi przejść każdy z nowo wstępujących do służby policjantów. Służby pełnione są w jednostkach terenowych Policji, dzięki temu każdy komisariat może wystawić do służby większą liczbę patroli -  zamiast jednego dwu osobowego mogą to być dwa trzyosobowe patrole.

Widok większej liczby policjantów służb patrolowych na ulicach działa prewencyjnie na potencjalnych sprawców drobnych, ale uciążliwych dla mieszkańców wykroczeń jak na przykład kradzieże kieszonkowe, czy uszkodzenia i włamania do pojazdów oraz lokali.
Policjanci kierowani są do służby między innymi w godzinach wieczorowo-nocnych gdy wzrasta między innymi liczba interwencji wobec osób naruszających porządek czy zakłócających ciszę nocną.

W ramach pełnionych służb w miejscowościach nadmorskich słuchacze mogli także raz jeszcze przypomnieć sobie ratowniczy algorytm postępowania wobec osób tonących. Dzięki współpracy z ratownikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Darłowie policjanci mogli raz jeszcze utrwalić sobie poszczególne czynności ratownicze wobec tonących osób dorosłych i dzieci.

Praktyki są dla młodych policjantów również doskonałą okazją do zweryfikowania dotychczas zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce, bowiem już wkrótce rozpoczną oni samodzielne służby na podstawowych stanowiskach wykonawczych w swoich macierzystych jednostkach.

Słupsk i powiat słupski

 • Słuchacze przed posterunkiem Policji w Kobylnicy.
 • Zatrzymanie osoby na parkingu.
 • Doprowadzenie osoby do Komisariatu Policji.
 • Patrol słuchaczy w jednym ze słupskich parków.
 • Patrol słuchaczy w rejonie ulicy Wazów w Słupsku.
 • Słuchacze podczas kontroli osoby kierującej pojazdem.
 • Patrol na słupskim osiedlu Zatorze.
 • Kontrola pojazdów na parkingu.
 • Słuchacze w trakcie legitymowania osoby.

Łeba i powiat lęborski

 • Policjanci przed Komisariatem Policji w Łebie.
 • Odprawa do służby w Łebie.
 • Policjanci w rejonie mola w Łebie.
 • Policjanci na jednej z ulic Łeby.
 • Słuchacz w trakcie podawania sygnału pojazdom.
 • Pluton policjantów w drodze do Komisariatu.

Darłowo

 • Słuchacze przed Komisariatem Policji w Darłowie.
 • Odprawa do służby w Komisariacie Policji w Darłowie.
 • Odprawa do służby w Komisariacie Policji w Darłowie.
 • Zajęcia policjantów z ratownikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia ratunkowego.
 • Ćwiczenia z resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
 • Słuchacze ćwiczą erkao na fantomach.