Profilaktycy z nowymi programami - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Profilaktycy z nowymi programami

Policjanci zajmujący się na co dzień profilaktyką doskonalą swoje umiejętności na kursie specjalistycznym w słupskiej Szkole Policji. Dwutygodniowe zajęcia przebiegają pod znakiem zajęć praktycznych, w czasie których zespoły uczestników opracowują projekty własnych programów profilaktycznych.

W trakcie zajęć policjanci doskonalą swoje umiejętności w zakresie profilaktyki społecznej. W trakcie ćwiczeń realizują zadania polegające na inicjowaniu oraz organizowaniu działań związanych z zapobieganiem popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zapobieganiu zjawiskom kryminogennym i współdziałaniu w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami społecznymi.

Jedno z ćwiczeń to również udział w tworzeniu lokalnych strategii zapobiegania przestępczości i budowania programów profilaktycznych. Aby powiązać teorię z praktyką, prowadzący zajęcia, w miarę możliwości, zapraszają do udziału przedstawicieli jednostek opieki społecznej, które w swojej codziennej pracy stykają się między innymi z przypadkami przemocy. Założenia ćwiczeń praktycznych obejmują również zagrożenia charakterystyczne dla okresu wakacyjnego jak na przykład zażywanie przez młodzież dopalaczy, czy spożywanie alkoholu. Po zakończeniu kursu w Słupsku policjanci wrócą do swoich jednostek z gotowymi do realizacji programami.

Idea powstania tego rodzaju szkolenia specjalistycznego dla policjantów zajmujących się na co dzień profilaktyką powstała w maju 2014 roku. W słupskiej Szkole Policji odbyło się wtedy pierwsze spotkanie zespołu policyjnych ekspertów do spraw edukacji dla bezpieczeństwa, której celem było zbudowanie złożeń strategii Policji w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa w oparciu między innymi o rządowe, krajowe, resortowe programy, analizę zagrożenia przestępczością i wyniki badań oczekiwań społecznych.
Program został zatwierdzony decyzją nr 95 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 marca 2016 roku. Do realizacji tego przedsięwzięcia zostały wyznaczone policyjne szkoły w Legionowie, Katowicach, Słupsku i Szczytnie.