Nagroda Komendanta Głównego - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Nagroda Komendanta Głównego

Miły akcent miał miejsce podczas dzisiejszej porannej odprawy w gabinecie Komendanta Szkoły. Nagrodę przyznaną przez Komendanta Głównego Policji insp. Jacek Gil wręczył Głównemu Księgowemu słupskiej Szkoły Policji.

W uzasadnieniu przyznania nagrody nadkom. Justynie Kamińskiej, która pełni służbę na stanowisku Głównego Księgowego - Naczelnika Wydziału Finansów, napisano, że jest to docenienie wkładu wniesionego w przygotowanie sprawozdania finansowego jednostki za 2018 rok.
Prawidłowe przygotowanie sprawozdania było o tyle istotne, że po raz pierwszy powstało ono według nowych wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów, co wymagało ogromnej wiedzy merytorycznej oraz nakładu pracy ze względu na duży stopień jego złożoności.