Po raz trzeci uczczą 100-lecie Policji - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Po raz trzeci uczczą 100-lecie Policji

Oddali już ponad 230 litrów na 100-lecie Policji - policjanci ze Szkoły Policji w Słupsku chcą trzykrotnie uczcić święto i oddać łącznie aż 300 litrów krwi. Szanse na to mają bardzo duże.

Tak duże zainteresowanie honorowym krwiodawstwem nie jest przypadkowe. Wielu młodych ludzi przed wstąpieniem do policyjnej formacji udzielało się aktywnie w ramach działań wolontaryjnych. Teraz, już jako policjanci, dalej chcą służyć bezinteresownie innym.
Policyjne donacje są tym cenniejsze, że wśród osób oddających krew, wiele robi to po raz pierwszy w życiu. Pewna doza niepokoju bardzo szybko ustępuje miejsca satysfakcji, że w taki właśnie sposób można pomóc innym, a czasami być może również uratować życie.

Honorowe oddawanie krwi przez policjantów jest wpisane w etos służby, której powołaniem jest służba społeczeństwu zgodnie z hasłem „Pomagamy i chronimy”. Młodzi policjanci już zapowiadają, że kolejne 100 litrów krwi na jubileusz 100-lecia Policji może być oddane jeszcze przed lipcową rocznicą.
Całość działań koordynują członkowie policyjnego Klubu Honorowych Dawców Krwi przy słupskiej Szkole Policji, to między innymi dzięki ich pogadankom, honorowe krwiodawstwo jest tak popularne wśród policyjnej młodzieży. W lipcu przewidziane są kolejne akcje donatorskie.