Podziękowania za lata pracy - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Podziękowania za lata pracy

W gabinecie zastępcy Komendanta Szkoły odbyło się pożegnanie, odchodzącej na emeryturę pani Ewy Rydz, która przez wiele lat związana była z pionem logistycznym słupskiej Szkoły Policji.

Pani Ewa Rydz rozpoczęła pracę w Szkole Policji w Słupsku w dniu 2 stycznia 2001 roku. Początkowo zajmowała stanowisko inspektora w Wydziale Zaopatrzenia, a po zmianach struktury organizacyjnej Szkoły Policji w Słupsku w Wydziale Gospodarki Materiałowo-Technicznej, a następnie w Wydziale Gospodarki Materiałowo-Technicznej i Transportu.

Z dniem 30 listopada 2007 roku Pani Ewie Rydz powierzono stanowisko specjalisty w Wydziale Inwestycji i Remontów, które zajmowała do czasu przejścia na emeryturę.
W trakcie swojej pracy na rzecz Szkoły odpowiedzialna była głównie za zapewnienie właściwego prowadzenia gospodarki nieruchomościami będącymi w zarządzie jednostki. Pani Ewa Rydz była również wielokrotnie wyróżniana nagrodami pieniężnymi Komendanta Szkoły Policji w Słupsku i urlopami nagrodowymi.