Polsko-litewskie szkolenia - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Polsko-litewskie szkolenia

We wspólnych zajęciach szkoleniowych uczestniczą w Słupsku młodzi policjanci z Polski i Litwy - to jeden z efektów współpracy słupskiej Szkoły Policji i Szkoły Policji Litewskiej z Mastaičiai niedaleko Kowna. Tegoroczna współpraca szkoleniowa obu placówek odbywa się między innymi w ramach programu unijnego „Erasmus+”.

Jednym z wymiernych efektów dotychczasowej współpracy między policyjnymi szkołami jest wizyta kilkunastoosobowej grupy litewskich policjantów - słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego, którzy w Szkole Policji Litwy rozpoczynają dopiero swoją policyjną karierę.
W ramach tej wizyty litewscy policjanci poznają prace funkcjonariuszy pionu prewencji ze szczególnym uwzględnieniem służby patroli ruchu drogowego. Litewscy policjanci nie tylko poznają strukturę polskiej „drogówki”, ale także asystować będą podczas patroli. Wizyta Litwinów w Polsce odbywa się w ramach unijnego programu „Erasmus+”.

Polsko-litewska współpraca pomiędzy policyjnymi szkołami to także wymiana kadry szkoleniowej i trenerskiej obu placówek. Kontakty takie mają na celu wymianę dobrych praktyk, a także poznanie cech wspólnych obu formacji oraz różnic, które występują w zakresie między innymi systemów prawnych obu państw, a także na przykład taktyki i technik interwencji.
Litewscy policjanci co roku jesienią przyjeżdżają też do Słupska na Międzynarodowe Otwarte Zawody Strzeleckie Ośrodków Szkolenia Służb Mundurowych.

Oficjalna współpraca pomiędzy szkołami trwa od 2011 roku kiedy to w słupskiej Szkole Policji podpisano list intencyjny określający główne kierunki wzajemnej kooperacji, polegającej między innymi na rozwijaniu kontaktów wykładowców i słuchaczy podczas organizowanych szkoleń i konferencji, organizowaniu seminariów, dyskusji i warsztatów, imprez kulturalnych, zawodów sportowych, wymianie materiałów szkoleniowo-metodycznych oraz wymianie doświadczeń zawodowych.
Wizyta litewskich gości zakończy się w pierwszej połowie lipca.