Policyjne ćwiczenia w terenie - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Policyjne ćwiczenia w terenie

Taktyka poruszania się oddziałów zwartych policji w terenie otwartym oraz działania pościgowe, to najnowsze szkolenie dla policjantów prewencji przygotowane przez Główny Sztab Policji KGP. Doskonalenie taktyczne w ramach tego kursu prowadzone jest w słupskiej Szkole Policji.

Cały projekt jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Z inicjatywą powstania tego rodzaju doskonalenia zawodowego wystąpił Główny Sztab Policji KGP, a opracowaniem merytorycznym zajął się zespół ekspertów, w skład którego weszli przedstawiciele Komendy Głównej, Szkoły Policji w Słupsku oraz Oddziałów i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji.

Cel szkoleń to doskonalenie kwalifikacji funkcjonariuszy oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji w zakresie prowadzenia działań pościgowych oraz zdarzeń kryzysowych.
Zajęcia prowadzą wykładowcy Szkoły Policji w Słupsku zgodnie ze swoją specjalizacją, wspierani przez policjantów z Oddziałów i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji oraz przedstawicieli podmiotów pozapolicyjnych.

W trakcie zajęć główny nacisk kładziony jest na doskonalenie elementów przemieszczania się pododdziałów zwartych  w ramach działań pościgowych oraz elementów działań podejmowanych w poszukiwaniach.
Podczas działań w terenie policjanci korzystają z urządzeń nawigacyjnych (tradycyjnych oraz elektronicznych). W terenie zalesionym z naturalnymi przeszkodami i istniejąca infrastrukturą, wykorzystywane są również noktowizory i kamery termowizyjne.

Realizacja całego projektu „Bezgraniczne bezpieczeństwo” jest możliwa dzięki unijnemu Funduszowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego.