Policjanci wobec najnowszych zagrożeń - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Policjanci wobec najnowszych zagrożeń

Zajęcia teoretyczne i praktyczne dla funkcjonariuszy podlaskiego garnizonu Policji z zakresu problematyki zagrożeń terrorystycznych CBRN (chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych) przeprowadzili wykładowcy ze Szkoły Policji w Słupsku i w Pile. Szkolenie odbyło się z inicjatywy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” w ramach projektu CBRN-Pol (Erasmus+).

Szkolenie skierowane było do policjantów pierwszego reagowania, którzy jako pierwsi docierają na miejsce zdarzenia i którzy są odpowiedzialni za prawidłowe wykrycie i rozpoznanie zagrożenia, zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz wezwanie odpowiedniego wsparcia.
W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia, pierwsi przybili funkcjonariusze Policji uczestniczą również w akcjach ratunkowych, dlatego muszą posiadać wiedzę i umiejętności dotyczące właściwego zachowania w sytuacjach kryzysowych związanych z wystąpieniem czynnika CBRN (chemicznego, biologicznego, radiacyjnego i nuklearnego).

 

 

Całość była obserwowana i nadzorowan\a przez przedstawicieli Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych Ministerstwa Energii oraz delegację Biura ds. Bezpieczeństwa Radiologicznego, Departamentu Energii USA. Przedsięwzięcie realizowane było na terenie Uniwersytetu Łódzkiego, Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii w Warszawie oraz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.
Z ramienia Szkoły Policji w Słupsku zajęcia przeprowadził kierownik Zakładu Interwencji Policyjnych mł. insp. Ryszard Jakubowski i starszy wykładowca podinsp. Krzysztof Plumbaum wspólnie z wykładowcą Szkoły Policji w Pile asp. Arturem Pinkowskim.

 

 

Celem projektu CBRN-POL jest współpraca międzynarodowa i międzyinstytucjonalna na rzecz stworzenia nowoczesnego, multidyscyplinarnego programu szkolenia oraz opracowania materiałów szkoleniowych z zakresu zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych (CBRN), dedykowanych dla funkcjonariuszy jednostek patrolowych Policji Polskiej oraz wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej.

 

 

Przedstawiciele słupskiej szkoły wspólnie z wytypowanymi funkcjonariuszami wszystkich szkół Policji w Polsce oraz ze szkół Policji z Cypru i Belgii, w ubiegłym roku w ramach wizyt studyjnych oraz szeregu spotkań u poszczególnych partnerów dla przedstawicieli Europejskiego środowiska CBRN, w tym jednego (w Belgii) skierowanego do przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Urzędu Policji, zostali wyszkoleni na trenerów odpowiedzialnych za prowadzenie opracowanego kursu. To kolejne już, cieszące się dużym zainteresowaniem przedsięwzięcie z zakresu zdarzeń o charakterze zagrożenia chemicznego, biologicznego, radiologicznego lub nuklearnego.