Amerykańscy studenci z polskimi policjantami - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Amerykańscy studenci z polskimi policjantami

Amerykańscy studenci z Uniwersytetu Sam Houston w Huntsville (Texas) gościli przez dwa dni z wizytą w słupskiej Szkole Policji. Na co dzień młodzi Amerykanie są studentami kierunków związanych z wymiarem sprawiedliwości o specjalizacji prawa karnego.

W trakcie wizyty w Słupsku, na zaproszenie Komendanta Szkoły insp. Jacka Gila, studenci mogli zapoznać się z historią polskiej Policji, która w tym roku obchodzić będzie swój jubileusz 100-lecia. Studenci zapoznali się z systemem kształcenia nowych policyjnych kadr, a także gościli w obiektach symulacyjnych obserwując wybrane zajęcia.
Program pobytu przewidywał także omówienie roli policjantów w trakcie różnego rodzaju sytuacji kryzysowych i zdarzeń nadzwyczajnych, w tym także tych o charakterze terrorystycznym.

O aspektach codziennej policyjnej służby na Pomorzu Środkowym opowiedział studentom Komendant Miejski Policji w Słupsku insp. Leszek Gurski. Program wizyty w policyjnej szkole przewidywał także amerykański akcent -  spotkanie z zastępcą dowódcy amerykańskiego komponentu Bazy w Redzikowie ppłk. Bradem M. Baer`em, który opowiadał między innymi o swojej służbie w US Navy i kontaktach z amerykańską Polonią w Chicago, które jest jego miastem rodzinnym.

W drugim dniu wizyty studenci mieli możliwość zapoznania się z w wybranymi elementami policyjnego wyposażenia, a także obserwacji, w jednym z obiektów symulacyjnych, przygotowanej specjalnie dla nich, interwencji policyjnej wobec uzbrojonego przestępcy, który wziął zakładnika. Amerykanie mieli także możliwość oddania strzałów z amunicji ćwiczebnej sytemu FX Simmunition, który wykorzystywany jest również w procesie szkolenia funkcjonariuszy amerykańskich.

Na zakończenie drugiego dnia wizyty w policyjnej Szkole studenci pojechali również do ratusza miejskiego przy placu Zwycięstwa, gdzie zwiedzili neogotycką budowlę, podziwiali panoramę miasta z ratuszowej wieży. Rozmawiali także z Prezydent miasta Krystyną Danilecką-Wojewódzką i jej zastępcą Markiem Golińskim. Na zakończenie pobytu w ratuszu opiekunka grupy prof.nadzw. SH Magdalena Denham wraz z przedstawicielem studentów wręczyła wiceprezydentowi Słupska Markowi Golińskiem specjalną amerykańską Flagę Bohaterów, na której umieszczono nazwiska funkcjonariuszy służb, którzy zginęli podczas akcji ratowniczej po ataku na World Trade Center.

Zakończeniem całego drugiego dnia pobytu na Pomorzu Środkowym była wizyta w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, gdzie omówiono główne zadania formacji oraz specyfikę ochrony zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym także funkcjonowanie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej FRONTEX. Studenci zapoznali się również z historią Straży Granicznej zwiedzając Sali Historii COSSG.