Młodzież zainteresowana Policją - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Młodzież zainteresowana Policją

Uczniowie z klasy policyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białym Borze gościli z kilkudniową wizytą w Szkole Policji. To już kolejna wizyta młodych ludzi, którzy swoją przyszłość chcą związać z policyjną formacją. W Słupsku młodzież przebywała na tygodniowym obozie szkoleniowym.

Podczas nauki w klasie o profilu policyjnym uczniowie zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa jak i szeroko rozumianej prewencji. Zajęcia mają również pokazać uczniom, jakie mają prawa, ale też i obowiązki wobec państwa. Uczęszczanie do klasy policyjnej daje niewielkie przywileje w późniejszym procesie doboru do Policji.
Za ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania, w procesie doborowym kandydat do policji otrzymuje dwa dodatkowe punkty.

Program kształcenia dla klas policyjnych, jest taki sam w całym kraju - to element trwającego od 2013 roku procesu standaryzacji ich funkcjonowania. Nauka, poza kształtowaniem postaw i rozwijaniem kompetencji, uwzględnia także profilaktykę i sprawność fizyczną wychowanków. Ma z jednej strony wspierać nauczycieli w kreowaniu ogólnego rozwoju uczniów, jak również przygotowywać kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego przed przyjęciem do Policji.

W trakcie pobytu na terenie Szkoły Policji uczniowie z Białego Boru zwiedzili obiekty dydaktyczne, a także sprawdzili jak duże napięcie i stres towarzyszy niektórym interwencjom - w obiekcie symulacyjnym „Przyziemie 2” patrole złożone z uczniów musiały zatrzymać uzbrojonego przestępcę, który zranił inną osobę.
Uczniowie białoborskiego liceum przyznają, że fascynuje ich służba w Policji, bardzo podoba im się Szkoła, a przeprowadzone zajęcia mają wpływ na to jak postrzegają Policję.