Finał ratowniczych zmagań już w czwartek - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Finał ratowniczych zmagań już w czwartek

Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji rozpocznie się w czwartek VII. Finał Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. O miano najlepszych ratowników w policyjnych mundurach walczyć będą reprezentacja wszystkich garnizonów w kraju.

Zawody Ratowników Policyjnych kierowane są do policjantów realizujących na co dzień zadania w służbach prewencyjnych i kryminalnych. Celem zawodów jest stałe podnoszenie i utrzymywanie wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Nie bez znaczenia jest też permanentne upowszechnianie idei oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Niezwykle ważnym elementem jest też utrzymywanie stałej aktywności w samokształceniu, wyszkolonych w ostatnich latach 5 tysięcy ratowników policyjnych.

  Finałowe zmagania potrwają dwa dni, w czwartek i piątek (30, 31 maja)

Wykształcone u policjantów umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy dają powód do dumy i poczucia dobrze spełnionego obowiązku wobec społeczeństwa.
W konsekwencji działania takie budują zaufanie obywateli do policjantów. Widoczne jest to szczególnie wtedy, gdy mass media nagłaśniają przypadki profesjonalnie udzielonej pierwszej pomocy przez funkcjonariuszy.

POPRZEDNIE EDYCJE FINAŁU