Nagrody Ministra SWiA oraz Komendanta Głównego - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Nagrody Ministra SWiA oraz Komendanta Głównego

Nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji wręczył dziś rano dwóm policjantkom Komendant Szkoły Policji.

W swoim gabinecie Komendant szkoły insp. Jacek Gil wręczył nagrodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego, którą otrzymała nadkom. Alina Majchrzak. Nagroda została przyznana z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja.

Komendant Główny Policji gen.insp. dr Jarosław Szymczyk przyznał natomiast nagrodę podinsp. Agnieszce Hanak. Nagroda została przyznana za wzorowe wykonywanie zadań służbowych.
Komendant Szkoły wręczył nagrody w obecności swoich zastępców: mł.insp. Doroty Przypolskiej oraz mł.insp. Piotra Cekały.

  • Nagrodę odbiera nadkom. Alina Majchrzak.
  • Nagrodę odbiera podinsp. Agnieszka Hanak.
  • Komendant Szkoły Policji wręczył nagrody w obecności swoich zastępców.