Ćwierć tysiąca nowych policjantów w służbie - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Ćwierć tysiąca nowych policjantów w służbie

Dziś rozpoczęli już samodzielne służby w terenie kraju. Kolejna grupa absolwentów szkolenia zawodowego podstawowego opuściła mury policyjnych szkół. Ze Szkoły Policji w Słupsku „w teren” trafiło ćwierć tysiąca funkcjonariuszy. Nowi policjanci weryfikują teraz w terenie zdobywaną przez siedem miesięcy wiedzę i umiejętności.

Rozpoczynający prawdziwą służbę policjanci po raz pierwszy w życiu założyli policyjny mundur w październiku ubiegłego roku i po kilku dniach trafili na szkolenie zawodowe podstawowe, które ukończyć musi każdy policjant rozpoczynający służbę.
Do słupskiej Szkoły Policji trafili policjanci z Komend Wojewódzkich Policji w Bydgoszczy, Gdańsku, Łodzi, Poznaniu i Szczecinie. Wśród absolwentów panie stanowiły 20 procent składu Kompanii. Po 7 miesiącach intensywnej nauki i ćwiczeń młodzi policjanci rozpoczęli w środę służby w swoich macierzystych jednostkach na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji.

Przed absolwentami jeszcze obowiązkowe praktyki w Oddziałach Prewencji Policji, które przewidują 39 służb w ciągu 53 dni. Przywilej noszenia policyjnej gwiazdy; to nie tylko zaszczyt służby Ojczyźnie, ale również ciężka służba, pełniona niejednokrotnie z narażeniem życia. Od 1990 roku, w służbie straciło życie 120 policjantów, to najwyższa liczba w polskich formacjach mundurowych.

Przykazania przedwojennego policjanta:

1. Honor i Ojczyzna - oto hasła, którymi w życiu Twoim masz się kierować.
2. Ojczyzna powierzyła Ci broń i oczekuje, że będziesz Jej godny.
3. Ojczyzna przyznała Ci wyjątkowe prawa. Tych praw nie nadużywaj, gdyż nie są one przywilejem, lecz obowiązkiem, który sumiennie wypełniasz w służbie Narodu.
4. Przestępstwo jest nieszczęściem. Zachowaj się wobec niego z powagą i ludzkością.
5. Pomóż temu, kto Twej pomocy potrzebuje i obchodź się ze wszystkimi tak, jak byś chciał, by się z Tobą obchodzono.
6. Bądź odważny, sumienny, ostrożny i nie zawiedź nigdy zaufania przełożonego. Nadużycie zaufania jest hańbą. Mów prawdę, gdyż kłamstwo jest tchórzostwem.
7. Pamiętaj, że nosisz mundur. Jak Cię widzą, tak Cię piszą.
8. Żyj skromnie, zachowasz przez to niezależność. Nie przyjmuj żadnych podarunków, gdyż to zobowiązuje. Jako policjant nie możesz mieć zobowiązań. Życie ponad stan jest hańbą i prowadzi do nieszczęścia. Pijaństwo zabierze Ci ludzką godność, staniesz się pośmiewiskiem rodaków i zasłużysz na pogardę dzieci.
9. Pamiętaj, że Cię podsłuchują, więc nie mów publicznie o sprawach służbowych. Zachowaj umiar w mowie.
10. Bądź w życiu i służbie sprawiedliwy.
11. W wystąpieniach przeciwko wrogom Ojczyzny bądź bezwzględny, pamiętaj jednak, że dobry żołnierz gardzi okrucieństwem.
12. Rozkazów przełożonych słuchaj bezwzględnie, bądź wzorem dla podwładnych, którzy Cię pilnie obserwują. Jeśli żądasz od innych, by byli dobrymi kolegami, pamiętaj sam o koleżeństwie.
13. Miej pogardę dla pochlebców.
14. Pamiętaj, że jesteś żołnierzem. Nie zaniedbuj ćwiczyć się w żołnierskiej sprawności i ucz się ciągle, pamiętając o tym, że obywatele widzą w Tobie człowieka, który musi wiedzieć wszystko.

Komendant Główny Policji Państwowej
gen. bryg. nadinspektor Józef KORDIAN-ZAMORSKI
(„Na posterunku”, nr 5 z 1938 roku.)

W trakcie uroczystego zakończenia szkolenia zawodowego podstawowego listem pochwalnym Komendanta Szkoły insp. Jacka Gila wyróżniony został post. Jakub Maruszewski, który w czasie wolnym od służby udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej mężczyźnie leżącemu na jednej ze słupskich ulic.
Dyplomy wręczono także zwycięzcom XIV. edycji Turnieju wiedzy prewencyjnej i ruchu drogowego. Otrzymali je: post. Przemysław Hossa - 1. miejsce; post. Anita Bobrowska - 2. miejsce i post. Krzysztof Rakowski - 3. miejsce.

Podziękowania otrzymała także grupa słuchaczy, którzy w ramach wolontariatu spotykali się popołudniami z dziećmi przebywającymi na oddziale dziecięcym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku. Byli to: post. Marlena Dominiak, post. Sylwia Domżałowicz, post. Karolina Anaszewska, post. Adam Grotkowski, post. Grzegorz Boroniec, post. Grzegorz Tomaniak, post. Martyna Trusińska, post. Karolina Kopacz, post. Izabela Janiszewska, post. Patrycja Miętka, post. Kamila Kujawa, post. Patryk Sikorski, post. Eryk Ciołkowski oraz post. Paulina Jarmuż.

Odrębnym wyróżnieniem trójki absolwentów szkolenia zawodowego podstawowego było powierzenie im podczas uroczystego zakończenia funkcji w poczcie flagowym: dowódca pocztu - post. Marta Mikuszewska, flagowy - post. Piotr Błoszyk oraz asysta - post. Marika Antkowiak.
Warto również dodać, że w trakcie szkolenia, podczas codziennego apelu porannego, słuchacze podnoszą na maszt flagę państwową. Przez cały okres szkolenia każdy policjant ma możliwość wystąpienia w poczcie flagowym i praktycznego zapoznania się z tą częścią ceremoniału.

  • Egzamin końcowy

  • Zakończenie szkolenia i wręczenie świadectw

  • Wręczenie listu pochwalnego, dyplomów i podziękowań