Polski policjant najlepszy wśród mundurowych - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Polski policjant najlepszy wśród mundurowych

Reprezentacja polskich policjantów z Jednostki Specjalnej Polskiej Policji stacjonującej na Bałkanach wywalczyła II. miejsce podczas zawodów strzeleckich zorganizowanych przez polskich żołnierzy z misji KFOR. Indywidualnie w jednej z konkurencji polski policjant stanął na najwyższym podium.

Zawody strzeleckie o Puchar Dowódcy XXXIX. zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR odbyły się na otwartej strzelnicy w miejscowości Kosowska Mitrovica, gdzie stacjonują polscy policjanci.  Wszystkie reprezentacje startowały w dwóch konkurencjach: strzelanie z pistoletu wojskowego kaliber 9 mm oraz strzelanie z karabinka „Beryl” kaliber 5,56 mm. Każda z drużyn liczyła czterech zawodników

W klasyfikacji drużynowej, w każdej z konkurencji, reprezentacja polskiej Policji zajęła drugie miejsce. Indywidualnie z konkurencji „Strzelanie z pistoletu wojskowego” najlepszym z wszystkich zawodników okazał się policjant - nadkom. Jacek Banaszkiewicz, z XXIX. rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji EULEX. Nadkom. Banaszkiewicz na co dzień jest wykładowcą Zakładu Wyszkolenia Strzeleckiego w słupskiej Szkole Policji.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w  bazie wojskowej Camp Marchall de Lattre de Tassigny w miejscowości Novo Selo, gdzie stacjonują żołnierze PKW KFOR. Wręczenie pucharów było jednym z elementów obchodów 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

W skład polskiej policyjnej drużyny z XXIX. rotacji JSPP EULEX weszli: nadkom. Jacek Banaszkiewicz, asp.sz. Krzysztof Kosidlak, asp.szt. Grzegorz Szczęsny oraz mł.asp. Przemysław Słupkowski.

  • W trakcie strzelania z pistoletu wojskowego.
  • Po sprawdzeniu przestrzelin na tarczach strzeleckich.
  • W trakcie strzelania z karabinka Beryl.
  • Uroczysty apel policjantów i żołnierzy połączony z wręczeniem nagród.
  • Policjanci biorący udział w zawodach strzeleckich.
  • Stolik z dyplomami i pucharami.
  • Wręczenie pucharków policjantom za drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej.
  • Nadkomisarz Jacek Banaszkiewicz otrzymuje puchar za pierwsze miejsce.
  • Zdjęcia nadkomisarza Banaszkiewicza ze zdobytymi pucharami.