Policjanci w hołdzie twórcom Konstytucji 3-go Maja - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Policjanci w hołdzie twórcom Konstytucji 3-go Maja

Data publikacji 03.05.2019

Przedstawiciele słupskiej Policji uczestniczyli w miejskich obchodach 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Reprezentujący Szkołę Policji i Komendę Miejską funkcjonariusze złożyli także kwiaty pod pomnikiem Jana Kilińskiego, gdzie zakończyły się 3-cio majowe uroczystości.

Jak co roku, obchody rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny, która odprawiona została w kościele Mariackim. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, przedstawiciele lokalnych władz oraz wielu organizacji i stowarzyszeń. Słupską Policję reprezentował mł.insp. Maciej Kalinowski - kierownik Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego Szkoły Policji oraz mł.insp. Wojciech Jakubowski - zastępca Komendanta Miejskiego Policji.
Po uroczystościach religijnych wszyscy uczestnicy, prowadzeni przez orkiestrę "Reduta", przeszli pod pomnik Jana Kilińskiego, gdzie odbywała się dalsza część obchodów. Po przemówieniach parlamentarzystów i samorządowców złożono kwiaty pod pomnikiem.

6 października 1788 roku rozpoczął obrady Sejm. W zamyśle organizatorów miał przywrócić pełną suwerenność Rzeczypospolitej i przyspieszyć jej rozwój gospodarczy. Obradował przez cztery lata, przez co zwany jest Sejmem Czteroletnim, a ze względu na swe dokonania Sejmem Wielkim. W 1791 roku, w dniu 3 maja, obradujący w Zamku Królewskim w Warszawie Sejm ten uchwalił Konstytucję. TEKST ORYGINALNY     OMÓWIENIE KONSTYTUCJI.

Konstytucja 3-go Maja była nie tylko jedną z pierwszych; była również nowatorska. Miała zlikwidować wady systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej złotej wolności. Konstytucja wprowadziła między innymi polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa i w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny.

Konstytucja zniosła liberum veto, wolność szlachecką, która pozwalała pojedynczemu posłowi zrywać obrady sejmu i unieważniać wszystkie uchwały większości. Zdaniem dwóch współautorów Konstytucji, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja była "ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny".
Nowatorska konstytucja była nie do przyjęcia dla ościennych wrogów. Zbrojna interwencja Rosji, poparta przez Prusy oraz konfederację targowicką zakończyła się drugim rozbiorem i unieważnieniem trzeciomajowej konstytucji po 14 miesiącach i 3 tygodniach jej obowiązywania. Po utracie niepodległości w roku 1795, przez 123 lata rozbiorów, przypominała o niepodległości Polski.

 • Uczestnicy uroczystości na placu przed pomnikiem Jana Kilińskiego.
 • Szkołę Policji reprezentował mł.insp. Maciej Kalinowski.
 • Policjanci przed pomnikiem Jana Kilińskiego.
 • W uroczystości uczestniczyli też przedstawiciele Armii USA.
 • Przedstawiciele służb mundurowych w trakcie uroczystości.
 • Pierwszy z lewej: mł.insp.Maciej Kalinowski - Szkoła Policji w Słupsku.
 • Uczestnicy uroczystości z wieńcami kwiatów.
 • Słupski pomnik Jana Kilińskiego.
 • Słupszczanie uczestniczący w uroczystościach.
 • Delegacja Policji i Państwowej Straży Pożarnej przed pomnikiem Jana Kilińskiego.
 • Złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Kilińskiego.
 • Oddanie honoru przed pomnikiem Jana Kilińskiego.