Ogólnopolskie zawody w Szkole Policji - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Ogólnopolskie zawody w Szkole Policji

Publikujemy szczegółowy terminarz ogólnopolskich zawodów policyjnych, których gospodarzem jest w tym roku słupska Szkoła Policji. Nasza jednostka jest organizatorem trzech dużych przedsięwzięć.

Pierwszą z imprez, która odbywa się co dwa lata jest Turniej Oddziałów i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji, którego III. edycja w tym roku została rozegrana w dniach 13-16 maja. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Turniej odbywał się przy wsparciu Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji. Jest to jedyna tego typu impreza w kraju, w której udział bierze 17 plutonów reprezentujących oddziały prewencji z poszczególnych garnizonów.

Celem rywalizacji jest doskonalenie policyjnej praktyki, ale również propagowanie zarówno w formie bezpośrednich działań, jak i za pośrednictwem globalnych środków informacji, właściwego wizerunku policjanta, sprawnego, zdecydowanego w działaniu, ale przed wszystkim umiejącego wykorzystywać posiadaną wiedzę i umiejętności w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Szerokie spektrum warunków, w których rozgrywane były konkurencje, pozwoliło na praktyczną weryfikacją stosowanych algorytmów postępowania, a także było okazją do wskazania kierunków w jakich powinno ewoluować doskonalenie zawodowe policjantów pełniących służbę w oddziałach prewencji. Spotkanie w jednym miejscu plutonów prewencji ze wszystkich garnizonów w kraju było również doskonałą okazją do wymiany zawodowych doświadczeń z realizacji dotychczasowych zadań.


pobierz w pliku .PDF

 

 


Tradycyjnie w maju, w słupskiej Szkole Policji odbywa się Finał VII Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Zawody zostały rozegrane w dniach 30-31 maja. Patronat honorowy nad zawodami objął Komendant Główny Policji.

Celem ratowniczej rywalizacji jest podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kolejna edycja zawodów ma także pokazać wszechstronnie wyszkolonego policjanta, gotowego nieść pomoc poszkodowanym. W zawodach udział wezmą reprezentacje policyjnych ratowników ze wszystkich województw.


pobierz w pliku .PDF


Sztandarowymi zawodami policjantów prewencji jest odbywający się w Słupsku od ponad ćwierćwiecza jest Finał Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji - Turniej Par Patrolowych „Patrol roku”. W tym roku rywalizacja najlepszych patroli trwała od 10 do 13 września. Główną nagrodąbył Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej, który sprawuje również patronat honorowy nad imprezą.

Spektrum warunków, w których rozgrywane będą konkurencje, pozwoli na praktyczną weryfikacją stosowanych algorytmów postępowania, a także będzie okazją do wskazania kierunków w jakich powinno ewoluować doskonalenie zawodowe policjantów pełniących służbę w pionie prewencji.

Każda edycja finałowa pozwala ujawnić te płaszczyzny policyjnej praktyki, które wymagają ciągłego doskonalenia, przez co realizowany przez jednostki szkoleniowe proces dydaktyczny staje się bardziej praktyczny.
Coraz to nowym wyzwaniom codziennej służby odpowiadają też konkurencje turniejowe, których kolejność rozgrywania oraz charakter zmienia w zależności od interwencji, które przez cały rok podejmują policjanci.


książeczka informacyjna Finału (.pdf 7 MB)

 


pobierz w pliku .PDF


Policjanci z Polski i z zagranicy wezmą udział w IX. edycji Otwartych Międzynarodowych Mistrzostw Jednostek Szkoleniowych Policji w Strzelaniu. Swój udział w zawodach zapowiedzieli już między innymi policjanci z Wyższej Zawodowej Szkoły Policji Oranienburgu pod Berlinem oraz marynarze Amerykańskiej Marynarki Wojennej.

Zawody rozegrane zostaną w czwartek, 24 października, na strzelnicach Szkoły Policji w Słupsku, która posiada jedne z najnowocześniejszych tego typu obiektów w kraju. Uczestnicy startować będą w dwóch konkurencjach: strzelanie sytuacyjne i strzelanie statyczne. Cel zawodów to między innymi doskonalenie umiejętności strzeleckich, wymiana doświadczeń w zakresie sportu policyjnego oraz integracja środowiska strzeleckiego.

Poniżej publikujemy regulamin zawodów, kartę zgłoszeniową oraz kilka zdjęć z poprzednich edycji.

 

REGULAMIN (.PDF)   ZGŁOSZENIE (.PDF)