Aktualności

Ogólnopolskie zawody w Szkole Policji

Publikujemy informacje o ogólnopolskich zawodach policyjnych, których gospodarzem jest słupska Szkoła Policji. Nasza jednostka jest organizatorem trzech dużych przedsięwzięć, które aktualnie są zawieszone ze względu na pandemię koronawirusa i obowiązujące obostrzenia sanitarne.

Pierwszą z imprez, która odbywa się co dwa lata jest Turniej Oddziałów i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji, którego III. edycja została rozegrana w dniach 13-16 maja 2019 roku. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Turniej odbywał się przy wsparciu Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji. Jest to jedyna tego typu impreza w kraju, w której udział bierze 17 plutonów reprezentujących oddziały prewencji z poszczególnych garnizonów.

Celem rywalizacji jest doskonalenie policyjnej praktyki, ale również propagowanie zarówno w formie bezpośrednich działań, jak i za pośrednictwem globalnych środków informacji, właściwego wizerunku policjanta, sprawnego, zdecydowanego w działaniu, ale przed wszystkim umiejącego wykorzystywać posiadaną wiedzę i umiejętności w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Szerokie spektrum warunków, w których rozgrywane były konkurencje, pozwoliło na praktyczną weryfikacją stosowanych algorytmów postępowania, a także było okazją do wskazania kierunków w jakich powinno ewoluować doskonalenie zawodowe policjantów pełniących służbę w oddziałach prewencji. Spotkanie w jednym miejscu plutonów prewencji ze wszystkich garnizonów w kraju było również doskonałą okazją do wymiany zawodowych doświadczeń z realizacji dotychczasowych zadań.

 

 


Tradycyjnie w maju, w słupskiej Szkole Policji odbywa się Finał Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. VII. edycja zawodów została rozegrana w dniach 30-31 maja 2019 roku. Patronat honorowy nad zawodami objął Komendant Główny Policji.

Celem ratowniczej rywalizacji jest podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kolejna edycja zawodów ma także pokazać wszechstronnie wyszkolonego policjanta, gotowego nieść pomoc poszkodowanym. W zawodach udział wezmą reprezentacje policyjnych ratowników ze wszystkich województw.


Sztandarowymi zawodami policjantów prewencji jest odbywający się w Słupsku od ponad ćwierćwiecza jest Finał Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji - Turniej Par Patrolowych „Patrol roku”. Ostatnia rywalizacja najlepszych patroli trwała od 10 do 13 września 2019 roku. Główną nagrodą był Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej, który sprawuje również patronat honorowy nad imprezą.

Spektrum warunków, w których rozgrywane będą konkurencje, pozwoli na praktyczną weryfikacją stosowanych algorytmów postępowania, a także będzie okazją do wskazania kierunków w jakich powinno ewoluować doskonalenie zawodowe policjantów pełniących służbę w pionie prewencji.

Każda edycja finałowa pozwala ujawnić te płaszczyzny policyjnej praktyki, które wymagają ciągłego doskonalenia, przez co realizowany przez jednostki szkoleniowe proces dydaktyczny staje się bardziej praktyczny.
Coraz to nowym wyzwaniom codziennej służby odpowiadają też konkurencje turniejowe, których kolejność rozgrywania oraz charakter zmienia w zależności od interwencji, które przez cały rok podejmują policjanci.

 

Powrót na górę strony