100 litrów krwi na 100-lecie Policji już oddane! - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

100 litrów krwi na 100-lecie Policji już oddane!

Oddali już 100 litrów krwi na 100-lecie Policji - policjanci ze Szkoły Policji w Słupsku oddali łącznie w tym roku już ponad 120 litrów krwi i idą na rekord - chcą jeszcze kilkukrotnie uczcić jubileusz powołania naszej formacji.

Tak duże zainteresowanie honorowym krwiodawstwem nie jest przypadkowe. Wielu młodych ludzi przed wstąpieniem do policyjnej formacji udzielało się aktywnie w ramach działań wolontaryjnych. Teraz, już jako policjanci, dalej chcą służyć bezinteresownie innym.
Policyjne donacje są tym cenniejsze, że wśród osób oddających krew, wiele robi to po raz pierwszy w życiu. Pewna doza niepokoju bardzo szybko ustępuje miejsca satysfakcji, że w taki właśnie sposób można pomóc innym, a czasami być może również uratować życie.

Honorowe oddawanie krwi przez policjantów jest wpisane w etos służby, której powołaniem jest służba społeczeństwu zgodnie z hasłem „Pomagamy i chronimy”. Młodzi policjanci już zapowiadają, że kolejne 100 litrów krwi na jubileusz 100-lecia Policji może być oddane jeszcze przed lipcową rocznicą.
Całość działań koordynują członkowie policyjnego Klubu Honorowych Dawców Krwi przy słupskiej Szkole Policji, to między innymi dzięki ich pogadankom, honorowe krwiodawstwo jest tak popularne wśród policyjnej młodzieży.