Współpraca międzynarodowa - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Współpraca międzynarodowa

Efektywne przygotowanie policjantów do podejmowania ustawowych zadań Policji w jednostkach terenowych odbywa się nie tylko w ramach szkolenia zawodowego podstawowego, ale również kursów specjalistycznych, w tym także tych o charakterze międzynarodowym.

Najstarsza Szkoła Policji w Polsce powstała już 1 czerwca w 1945 roku jako Centrum Wyszkolenia Milicji Obywatelskiej. Centrum było zespołem szkół, w jego skład wchodziły Szkoła Oficerska, Szkoła Szeregowych, Szkoła Przewodników i Tresury Psów Służbowych. Jest ona spadkobierczynią i kontynuatorką tradycji przedwojennej Szkoły Policji Państwowej w Mostach Wielkich niedaleko Lwowa.

Obecnie słupska Szkoła realizuje łącznie 27 kursów specjalistycznych w tym m.in.: dla instruktorów technicznych środków wzmocnienia, policjantów wykonujących zadania obronne, policjantów podejmujących interwencje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych, policjantów służby kryminalnej w zakresie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych, służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji i wiele innych. Jako jedyna jednostka szkoleniowa w Polsce słupska Szkoła Policji realizuje kursy specjalistyczne dla kadry dowódczej i policjantów jednostek specjalnych Policji pełniących służbę po za granicami kraju w ramach misji stabilizacyjnych.

Od kilku lat Szkoła Policji w Słupsku Szkoła Policji w Słupsku jest polskim gospodarzem szkolenia EUPST ideą tego przedsięwzięcia jest wzmocnienie zdolności zarządzania kryzysowego sił policyjnych państw uczestniczących oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie.

Film Międzynarodowe szkolenia policjantów

Opis filmu: Policjanci w czasie ewakuacji postrzelonego funkcjonariusza